07 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Sigghusberg ger klirr i kommunkassan

UPPFÖLJNING: HJO 25 miljoner plus i prognosen

Kommunens försäljning av äldreboendet Sigghusberg och lss-boendet Gjutaren ger klirr i kassan. En reavinst på 14 miljoner kronor finns upptagen i den senaste budgetuppföljningen och prognosen för året.

Om prognosen, som gäller för januari–april, står sig till årets slut hamnar resultatet på 25 miljoner kronor, varav 8 miljoner är budgeterat resultat.

Verksamheterna går något bättre än förra prognosen, men visar ändå på ett minus med 3 miljoner mot budgeten orsakade bland annat av ökade kostnader för barnomsorg, stödinsatser i grundskolan, hemvården och institutionsplaceringar.

Ökade skatteintäkter

På plussidan finns ökade skatteintäkter med drygt 3 miljoner och po-tillägget som ligger på 3,7 miljoner kronor.

På investeringssidan redovisas avvikelser med 1,3 miljoner kronor, varav en halv miljon för handelsområdet Åsen, 600 000 kronor för projekt öring i Hjoån och 200 000 för va-ledning till Bengstorp/Högaliden.

Om prognosen, som gäller för januari–april, står sig till årets slut hamnar resultatet på 25 miljoner kronor, varav 8 miljoner är budgeterat resultat.

Verksamheterna går något bättre än förra prognosen, men visar ändå på ett minus med 3 miljoner mot budgeten orsakade bland annat av ökade kostnader för barnomsorg, stödinsatser i grundskolan, hemvården och institutionsplaceringar.

Ökade skatteintäkter

På plussidan finns ökade skatteintäkter med drygt 3 miljoner och po-tillägget som ligger på 3,7 miljoner kronor.

På investeringssidan redovisas avvikelser med 1,3 miljoner kronor, varav en halv miljon för handelsområdet Åsen, 600 000 kronor för projekt öring i Hjoån och 200 000 för va-ledning till Bengstorp/Högaliden.