10 jul 2014 06:00

07 jan 2015 09:57

Nytt avtal om hjälpmedel

UPPDRAG

Hjo kommun tänker vara med när ett nytt avtal ska tecknas om hjälpmedel med Västra Götalandsregionen när det nuvarande går ut i oktober 2015. Det nya avtalet ska träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Kommunen ger Västkom i uppdrag att fortsätta utforma ett avtalsförslag för Hjos räkning.

Hjo kommun tänker vara med när ett nytt avtal ska tecknas om hjälpmedel med Västra Götalandsregionen när det nuvarande går ut i oktober 2015. Det nya avtalet ska träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Kommunen ger Västkom i uppdrag att fortsätta utforma ett avtalsförslag för Hjos räkning.