17 jul 2014 06:00

07 jan 2015 09:57

Ingen parkering på Prärien i Hjo

Kommunen avvaktar efter överklagan

Det blir ingen parkering på Prärien i sommar. Trots bygglov avvaktar kommunen med att göra verklighet av den planerade sommarparkeringen. Flera överklaganden har nämligen lämnats in till Länsstyrelsen av de närboende.

– Vi avvaktar och det blir troligen ingen parkering med tanke på överklagandena, säger Håkan Karlsson på samhällsbyggnad.

Tanken var annars att det skulle ha varit premiär för sommarparkeringen på Prärien lagom till slöjdmässan. Vädrets makter stod kommunen bi, då den endast ska användas vid uppehåll, men de närboendes protester gav verkan.

Länsstyrelsen avgör

Inför byggnadsnämndens beslut om bygglov var det 38 negativa synpunkter som lämnades in. Trots dessa valde nämnden att bevilja bygglov. Beslutet har därefter överklagats av såväl närboende som bostadsrättsföreningen som är närmaste fastighetsägare.

I fredags hade fem överklaganden registretats på kommunen och vidarebefordrats till Länsstyrelsen, som nu har att ta ställning till om det var rätt att ge kommunen bygglov för parkeringen.

– Vi avvaktar och det blir troligen ingen parkering med tanke på överklagandena, säger Håkan Karlsson på samhällsbyggnad.

Tanken var annars att det skulle ha varit premiär för sommarparkeringen på Prärien lagom till slöjdmässan. Vädrets makter stod kommunen bi, då den endast ska användas vid uppehåll, men de närboendes protester gav verkan.

Länsstyrelsen avgör

Inför byggnadsnämndens beslut om bygglov var det 38 negativa synpunkter som lämnades in. Trots dessa valde nämnden att bevilja bygglov. Beslutet har därefter överklagats av såväl närboende som bostadsrättsföreningen som är närmaste fastighetsägare.

I fredags hade fem överklaganden registretats på kommunen och vidarebefordrats till Länsstyrelsen, som nu har att ta ställning till om det var rätt att ge kommunen bygglov för parkeringen.