04 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Medborgarna har tyckt till om kommunen

Hjo kommun har blivit bättre att leva och bo i. I vart fall om Hjoborna själva får säga sitt. Resultatet av den senaste medborgarenkäten visar på högre betyg än senast, men det finns flera utvecklingsområden.

I våras fick 600 Hjobor mellan 18 och 84 år möjlighet att sätta betyg på kommunen och dess verksamhet. Drygt hälften svarade och resultatet visar att invånarnas inställning till kommunen har förbättrats sedan förra undersökningen för två år sedan.

– Det är glädjande att se att vi har förbättrat resultatet sedan 2012 i alla tre delar av undersökningen, säger kommunchef Lisbeth Göthberg.

Gång- och cykelbanor

Undersökningens tre delar handlar om hur Hjoborna upplever kommunen som plats att leva och bo i, frågor kring kommunens olika verksamheter och slutligen vilken möjlighet de har att vara med och påverka kommunala beslut och verksamheter.

Resultatet visar att Hjoborna främst vill se förbättringar av kommunikationer, inom grundskolan, äldreomsorgen och kulturen. Även ett större utbud av handel och en satsning på gator och vägar, inklusive gång- och cykelbanor, vill invånarna att kommunen prioriterar.

Plus för räddningstjänsten

Förtroende och möjligheten att påverka har fått bättre betyg denna gång.

– Det hänger säkert samman med visionsarbetet, där Hjoborna bjöds in att aktivt delta, tror kommunsekreterare Edvin Ekholm.

Enkätsvaren visar också att det Hjoborna upplever som särskilt bra är förskolan, idrotts- och motionsanläggningar, samt räddningstjänsten.

Ett av flera verktyg

Syftet med undersökningen är att få en fingervisning om vad Hjoborna tycker är viktigt för att forma kommunen till en bättre plats att bo och leva i. Det handlar om ett gediget material som Statistiska Centralbyrån, SCB, nu har presenterat och som ska användas i den framtida planeringen.

– Undersökningen visar Hjobornas attityder och är ingen brukarundersökning. Det betyder att vi får reda på medborgarnas uppfattning om olika verksamheter och är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur Hjoborna ser på sin kommun, fortsätter Edvin Ekholm.

I våras fick 600 Hjobor mellan 18 och 84 år möjlighet att sätta betyg på kommunen och dess verksamhet. Drygt hälften svarade och resultatet visar att invånarnas inställning till kommunen har förbättrats sedan förra undersökningen för två år sedan.

– Det är glädjande att se att vi har förbättrat resultatet sedan 2012 i alla tre delar av undersökningen, säger kommunchef Lisbeth Göthberg.

Gång- och cykelbanor

Undersökningens tre delar handlar om hur Hjoborna upplever kommunen som plats att leva och bo i, frågor kring kommunens olika verksamheter och slutligen vilken möjlighet de har att vara med och påverka kommunala beslut och verksamheter.

Resultatet visar att Hjoborna främst vill se förbättringar av kommunikationer, inom grundskolan, äldreomsorgen och kulturen. Även ett större utbud av handel och en satsning på gator och vägar, inklusive gång- och cykelbanor, vill invånarna att kommunen prioriterar.

Plus för räddningstjänsten

Förtroende och möjligheten att påverka har fått bättre betyg denna gång.

– Det hänger säkert samman med visionsarbetet, där Hjoborna bjöds in att aktivt delta, tror kommunsekreterare Edvin Ekholm.

Enkätsvaren visar också att det Hjoborna upplever som särskilt bra är förskolan, idrotts- och motionsanläggningar, samt räddningstjänsten.

Ett av flera verktyg

Syftet med undersökningen är att få en fingervisning om vad Hjoborna tycker är viktigt för att forma kommunen till en bättre plats att bo och leva i. Det handlar om ett gediget material som Statistiska Centralbyrån, SCB, nu har presenterat och som ska användas i den framtida planeringen.

– Undersökningen visar Hjobornas attityder och är ingen brukarundersökning. Det betyder att vi får reda på medborgarnas uppfattning om olika verksamheter och är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur Hjoborna ser på sin kommun, fortsätter Edvin Ekholm.