27 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Kyrkoherden slutar efter knappt fyra år

I helgens högmässa i Hjo kyrka tjänstgjorde Stellan Wihlstrand sista gången i en gudstjänst som pastoratets kyrkoherde. Efter tre år och tio månader slutar han sin tjänst, men fortsätter prästgärningen som komminister inom Tidaholms pastorat.

Ungefär 160 personer hade mött upp i kyrkan, från liten bebis i vagn till personer som är en bra bit över 90 år. Stellan predikade över söndagens tema, som var nådens gåvor. – 24/7 har en lite annan betydelse i kyrkans värld, där uttrycket kan tolkas som att gud är med oss 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Han berättade också att hans väg till jobbet är fylld av förväntan, och att samarbetet med kollegor har varit gott.

En tillfälligt sammansatt kör sjöng fem sånger, och där hade Stellan särskilt önskat S:t Patricks bön.

Fusklapp i psalmboken?

Efter mässan talade Rutger Gram, ordförande i kyrkofullmäktige, till Stellan, och framhöll flera goda egenskaper hos honom:

– Han är visionär, hans teologiska förankring är stark, och han predikar för det mesta utan manus (kan det ligga en liten fusklapp i psalmboken i handen?).

Stellan är också intresserad av film, och kan på många olika sätt referera till filmens värld utifrån ett teologiskt perspektiv.

Blommor och tal

Som gåva från Hjo pastorat fick Stellan flera dagars retreat på Bjärka-Säby, samt presentkort på böcker, och blommor överräcktes av Jaan Kello, ordförande i kyrkorådet.

Efter mässan fortsatte dagen med kyrklunch i församlingshemmet, och även där hölls tal till Stellan. Bland flera talare kan nämnas kontraktsprost Pia Svantesson, representanter från Alpha-grupperna, Missionskyrkan, Pingstkyrkan, folkhögskolan och församlingen.

Ungefär 160 personer hade mött upp i kyrkan, från liten bebis i vagn till personer som är en bra bit över 90 år. Stellan predikade över söndagens tema, som var nådens gåvor. – 24/7 har en lite annan betydelse i kyrkans värld, där uttrycket kan tolkas som att gud är med oss 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Han berättade också att hans väg till jobbet är fylld av förväntan, och att samarbetet med kollegor har varit gott.

En tillfälligt sammansatt kör sjöng fem sånger, och där hade Stellan särskilt önskat S:t Patricks bön.

Fusklapp i psalmboken?

Efter mässan talade Rutger Gram, ordförande i kyrkofullmäktige, till Stellan, och framhöll flera goda egenskaper hos honom:

– Han är visionär, hans teologiska förankring är stark, och han predikar för det mesta utan manus (kan det ligga en liten fusklapp i psalmboken i handen?).

Stellan är också intresserad av film, och kan på många olika sätt referera till filmens värld utifrån ett teologiskt perspektiv.

Blommor och tal

Som gåva från Hjo pastorat fick Stellan flera dagars retreat på Bjärka-Säby, samt presentkort på böcker, och blommor överräcktes av Jaan Kello, ordförande i kyrkorådet.

Efter mässan fortsatte dagen med kyrklunch i församlingshemmet, och även där hölls tal till Stellan. Bland flera talare kan nämnas kontraktsprost Pia Svantesson, representanter från Alpha-grupperna, Missionskyrkan, Pingstkyrkan, folkhögskolan och församlingen.

  • ,,