02 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Leva och bo i Hjo ska locka till flytt

Ett av Hjos många skyddsvärda träd, eken bakom Park vid telestationen, är utsett till Hjos symbolträd. Detta kommer att invigas i samband med Leva och Bo i Hjo på lördag, då även pågående och framtida bostadsprojekt, lediga tomter och husobjekt presenteras.

Kulturkvarteret Pedagogien är navet i årets upplaga av Leva och bo i Hjo. Där kommer bostadsbolag, mäklare och kommunens olika verksamheter att finnas på plats för att presentera vilka pågående och framtida bostadsprojekt, lediga tomter och aktuella husobjekt som finns i Hjo, samt lite om vad som är på gång i kommunen i form av nybyggnation av förskola på Knäpplan och ombyggnad av hamnen.

– Även energirådgivaren finns på plats och Frida Westlin från Chalmers presenterar sitt examensarbete ”Garden homes of tomorrow”, berättar kommunens informationschef Lena Bogren.

Symbolträd invigs

Det blir musikunderhållning och finns även chans att se utställningarna i kulturkvarteret och medverka i skapande verkstad.

Under förmiddagen blir det även invigning av Hjos symbolträd. Eken vid parkeringen bakom Park har utsetts till Hjos eget symbolträd – en symbol för alla skyddsvärda träd i kommunen. Kommunalrådet Catrin Hulmarker och miljöstrateg Per-Åke Johansson kommer att tala och Yvonne Eriksen framför ett teaterspel vid symbolträdet.

Under eftermiddagen välkomnas alla nyinflyttade Hjobor i samband med ett informationsmöte med avslutande stadsvandring.

Under lördagen genomförs även öppna hem, där sju Hjofamiljer öppnar upp sina hem och visar exempel på olika boendeformer och miljöer.

Kulturkvarteret Pedagogien är navet i årets upplaga av Leva och bo i Hjo. Där kommer bostadsbolag, mäklare och kommunens olika verksamheter att finnas på plats för att presentera vilka pågående och framtida bostadsprojekt, lediga tomter och aktuella husobjekt som finns i Hjo, samt lite om vad som är på gång i kommunen i form av nybyggnation av förskola på Knäpplan och ombyggnad av hamnen.

– Även energirådgivaren finns på plats och Frida Westlin från Chalmers presenterar sitt examensarbete ”Garden homes of tomorrow”, berättar kommunens informationschef Lena Bogren.

Symbolträd invigs

Det blir musikunderhållning och finns även chans att se utställningarna i kulturkvarteret och medverka i skapande verkstad.

Under förmiddagen blir det även invigning av Hjos symbolträd. Eken vid parkeringen bakom Park har utsetts till Hjos eget symbolträd – en symbol för alla skyddsvärda träd i kommunen. Kommunalrådet Catrin Hulmarker och miljöstrateg Per-Åke Johansson kommer att tala och Yvonne Eriksen framför ett teaterspel vid symbolträdet.

Under eftermiddagen välkomnas alla nyinflyttade Hjobor i samband med ett informationsmöte med avslutande stadsvandring.

Under lördagen genomförs även öppna hem, där sju Hjofamiljer öppnar upp sina hem och visar exempel på olika boendeformer och miljöer.

  • Lars-Ola Carlén