03 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Elfiske i Hjoån med biflöden

Elfiske har genomförts i Hjoån och dess biflöden för att kolla beståndet av öring och dessutom jämföra fiskens dna i de olika vattnen.

Elfisket och dna-proverna togs på öringar i Hjoån, Ebbetorpabäcken, Hultabäcken, Smedstorpsbäcken och Järebäcken. Alla bäckar ingår i Hjoåns vattensystem.

– Totalt fångades 190 öringar och prov togs på 140 öringar på en liten fenbit, berättar Hans-Göran Hansson i Hjoåns Fiskevårdsområdesförening.

Provresultatet dröjer ett tag, men alla fiskarna föreföll välbehållna efter behandlingen, enligt Hansson.

Elfisket och dna-proverna togs på öringar i Hjoån, Ebbetorpabäcken, Hultabäcken, Smedstorpsbäcken och Järebäcken. Alla bäckar ingår i Hjoåns vattensystem.

– Totalt fångades 190 öringar och prov togs på 140 öringar på en liten fenbit, berättar Hans-Göran Hansson i Hjoåns Fiskevårdsområdesförening.

Provresultatet dröjer ett tag, men alla fiskarna föreföll välbehållna efter behandlingen, enligt Hansson.

  • ,