13 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Redan har 1 700 väljare förtidsröstat

På söndag är det val till kommun, landsting och riksdag. I Hjo är det drygt 7 000 personer över 18 år som får rösta i någon av de sex vallokalerna. Redan har över 1 700 Hjobor förtidsröstat, men det finns en möjlighet att ändra sitt val i sista stund.

– Det är många Hjobor som valt att förtidsrösta den här gången. Vi har haft en strid ström av röstande här, berättar röstmottagarna Helena Blomvall och Ingela Ahlin i kommunens växel.

Det är i kommunhusets foajé som förtidsrötningen har pågått sedan den 27 augusti och sista veckan innan valet har det varit över ett par hundra röstande per dag.

Fler röstar tidigt

Tendensen från EU-valet i maj då 2 095 Hjobor förtidsröstade håller i sig med att allt fler väljer att lägga sin röst i förtid. I torsdags förmiddag hade över 1 700 Hjobor röstat. Det kan jämföras med valet 2010 då totalt 1 954 förtidsröstade.

De allra flesta väntar dock med att rösta till själva valdagen, nu på söndag. Det är också då alla som har förtidsröstat har möjligheten att ändra sitt val.

Genom att gå till sin vallokal, där förtidsrösterna förvaras till rösträkningen, kan man ”ångerrösta”.

Sex vallokaler

Hjo kommun är indelat i sex olika valdistrikt med lika många vallokaler. Fyra av vallokalerna finns i Hjo stad: Guldkroksskolan, Guldkrokshallen, Kulturkvarteret Pedagogien och Fritidsgården Stationen. Den femte är i Gate samlingssal för boende i Fågelås och den sjätte i Korsberga skola för boende i Fridene och Korsberga.

Vallokalerna öppnar klockan åtta på morgonen och är öppna fram till klockan åtta på kvällen.

Rösträkningen

Så snart vallokalerna stänger på söndagskvällen öppnas valurnorna och rösträkningen börjar. Först räknas valet till riksdagen och därefter i tur och ordning valet till kommunfullmäktige och sist regionen/landstinget.

Resultatet av räkningen i respektive vallokal och samtliga valsedlar lämnas till valnämnden under kvällen och ett preliminärt ”valnattsresultat” presenteras framåt nattkröken.

Onsdagsräkningen

På onsdag räknar valnämnden de förtidsröster som vallokalerna inte hann få under valdagen. Det är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen.

Därefter räknas samtliga röster en andra, slutlig gång av länsstyrelsen, då även personrösterna räknas. Omkring tio dagar efter valet brukar samtliga röster vara räknade och ett slutligt valresultat presenteras.

här röstade Hjo i valet 2010.

– Det är många Hjobor som valt att förtidsrösta den här gången. Vi har haft en strid ström av röstande här, berättar röstmottagarna Helena Blomvall och Ingela Ahlin i kommunens växel.

Det är i kommunhusets foajé som förtidsrötningen har pågått sedan den 27 augusti och sista veckan innan valet har det varit över ett par hundra röstande per dag.

Fler röstar tidigt

Tendensen från EU-valet i maj då 2 095 Hjobor förtidsröstade håller i sig med att allt fler väljer att lägga sin röst i förtid. I torsdags förmiddag hade över 1 700 Hjobor röstat. Det kan jämföras med valet 2010 då totalt 1 954 förtidsröstade.

De allra flesta väntar dock med att rösta till själva valdagen, nu på söndag. Det är också då alla som har förtidsröstat har möjligheten att ändra sitt val.

Genom att gå till sin vallokal, där förtidsrösterna förvaras till rösträkningen, kan man ”ångerrösta”.

Sex vallokaler

Hjo kommun är indelat i sex olika valdistrikt med lika många vallokaler. Fyra av vallokalerna finns i Hjo stad: Guldkroksskolan, Guldkrokshallen, Kulturkvarteret Pedagogien och Fritidsgården Stationen. Den femte är i Gate samlingssal för boende i Fågelås och den sjätte i Korsberga skola för boende i Fridene och Korsberga.

Vallokalerna öppnar klockan åtta på morgonen och är öppna fram till klockan åtta på kvällen.

Rösträkningen

Så snart vallokalerna stänger på söndagskvällen öppnas valurnorna och rösträkningen börjar. Först räknas valet till riksdagen och därefter i tur och ordning valet till kommunfullmäktige och sist regionen/landstinget.

Resultatet av räkningen i respektive vallokal och samtliga valsedlar lämnas till valnämnden under kvällen och ett preliminärt ”valnattsresultat” presenteras framåt nattkröken.

Onsdagsräkningen

På onsdag räknar valnämnden de förtidsröster som vallokalerna inte hann få under valdagen. Det är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen.

Därefter räknas samtliga röster en andra, slutlig gång av länsstyrelsen, då även personrösterna räknas. Omkring tio dagar efter valet brukar samtliga röster vara räknade och ett slutligt valresultat presenteras.

här röstade Hjo i valet 2010.

  • Lars-Ola Carlén

Vallokaler i Hjo

Hjo 1: Guldkroksskolan (Grevbäck, södra Hjo stad)

Hjo 2: Guldkrokshallen (Mofalla, Varpet/Bengtstorp, västra Hjo stad)

Hjo 3: Kulturkvarteret Pedagogien (Hammarnsjorden, centrala Hjo stad)

Hjo 4: Fritidsgården Stationen (Grebban/Svärtan, norra Hjo stad)

Hjo 5: Gate Samlingssal (Fågelås)

Hjo 6: Korsberga skola (Korsberga och Fridene)

Röstberättigade

Kommun och landsting

Totalt i kommunen 7 140

Förstagångsväljare 434

Utländska medborgare 212

Riksdag

Totalt i kommunen 6 996

Förstagångsväljare 426

Boende utomlands 68

Källa: Val.se