17 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Hjo avsätter fem E20-miljoner i år

Hjo kommun bidrar med fem miljoner kronor till utbyggnaden av E20 genom Skaraborg. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget med röstsiffrorna 14–1 och direktavskriver beloppet under 2014.

– Vi räknar med att göra ett bra resultat i år och då är det bra att ta hela beloppet i år. Pengarna kommer vi dock inte betala ut förrän vägen byggs ut, säger kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).

Alternativet vore att lägga ut de fem miljonerna under en tolvårsperiod, men det fick inte gehör hos kommunstyrelsen.

Förslaget går nu vidare till fullmäktige för slutligt beslut och miljöpartisten Christer Haagman, som tidigare reserverat sig och överklagat fullmäktiges beslut om E20, reserverade sig även denna gång.

– Vi räknar med att göra ett bra resultat i år och då är det bra att ta hela beloppet i år. Pengarna kommer vi dock inte betala ut förrän vägen byggs ut, säger kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).

Alternativet vore att lägga ut de fem miljonerna under en tolvårsperiod, men det fick inte gehör hos kommunstyrelsen.

Förslaget går nu vidare till fullmäktige för slutligt beslut och miljöpartisten Christer Haagman, som tidigare reserverat sig och överklagat fullmäktiges beslut om E20, reserverade sig även denna gång.