20 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Kommunen svarar arbetsmiljöverket

Problem med sol i klassrum på Korsberga skola och buller i gymnastiksalen på Guldkrokskolan var några brister Arbetsmiljöverket uppmärksammade vid en inspektion i maj. Nu har kommunen svarat på vilka åtgärder som gjorts eller planeras.

Sammanlagt fem punkter med krav blev resultatet av inspektionen i våras.

Problemet med solstrålning i Korsberga skola ska åtgärdas under hösten och i B-huset på Guldkroksskolan i samband med den planerade renoveringen.

Hörselkåpor finns

När det gäller bullerproblemet i Guldkroksskolans gymnastiksal gjordes en mätning av efterklangstiden den 26 juni. Den visar att lokalen klarar kraven.

Eftersom skolan var stängd över sommaren kommer en ny mätning att göras. Kommunen påpekar dock att personalen har erbjudits hörselkontroller och att hörskelskydd har införskaffats som resultat en av tidigare skyddsrond.

Skyddsronder

När det gäller brister i lokaler ska skyddsronder genomföras innan februari månads utgång varje år och utifrån dessa ska en tidsplan upprättas för att åtgärda bristerna.

Personalchefen ska under hösten informera personalen om hur tillbud ska rapporteras och en fördelning av arbetsmiljöuppgifter i skolan har tagits fram för lärare i ämnena idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, samt NO-lärare och slöjdlärare.

Sammanlagt fem punkter med krav blev resultatet av inspektionen i våras.

Problemet med solstrålning i Korsberga skola ska åtgärdas under hösten och i B-huset på Guldkroksskolan i samband med den planerade renoveringen.

Hörselkåpor finns

När det gäller bullerproblemet i Guldkroksskolans gymnastiksal gjordes en mätning av efterklangstiden den 26 juni. Den visar att lokalen klarar kraven.

Eftersom skolan var stängd över sommaren kommer en ny mätning att göras. Kommunen påpekar dock att personalen har erbjudits hörselkontroller och att hörskelskydd har införskaffats som resultat en av tidigare skyddsrond.

Skyddsronder

När det gäller brister i lokaler ska skyddsronder genomföras innan februari månads utgång varje år och utifrån dessa ska en tidsplan upprättas för att åtgärda bristerna.

Personalchefen ska under hösten informera personalen om hur tillbud ska rapporteras och en fördelning av arbetsmiljöuppgifter i skolan har tagits fram för lärare i ämnena idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, samt NO-lärare och slöjdlärare.

  • Lars-Ola Carlén