27 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Mandatperiodens avslutades med debatt

Möjlighet till läxhjälp och miljoner till E20 var de två mest debatterade frågorna vid mandatperiodens sista sammanträde med fullmäktige i Hjo. Det blev både votering och reservationer denna sista kväll med gänget, som ändå slutade med en applåd.

De folkvalda i Hjo samlades till ett sista sammanträde innan stafettpinnen lämnas över till de nyvalda politikerna efter kommunvalet för ett par veckor sedan, vilket formellt sker den 15 oktober.

Först av allt hedrades minnet av ledamoten Bertil Ask (S) som avled i somras. Han ersätts av Johanna Lövgren i byggnadsnämnden och som ersättare i Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Röstade om läxhjälp

Två gånger hettade det till i debatten. Dels när en motion från Socialdemokraterna angående möjlighet till läxhjälp i skolan och på fritids behandlades, dels när det gällde att avsätta fem miljoner kronor till utbyggnaden av E20.

När det gäller läxhjälp erbjuds sådan redan idag på Guldkroksskolan och Hammarnskolan. I Fågelås och Korsberga skolor arbetas det på ett annat sätt, men ambitionen är enligt barn- och ungdomsutskottets ordförande Petter Jönsson (FP), som lämnat skriftligt svar, att införa det även där om regeringens förslag om obligatorisk läxhjälp i skolan införs under nästa år.

Tomma stolar

Socialdemokraterna, uppbackade av Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade för sin motion i den påföljande voteringen, men fick se sig nedröstade med 17 mot 13. Tre stolar stod tomma denna kväll. En för Moderaterna, en för Miljöpartiet och Sverigedemokraternas.

Kvällens andra stridsfråga gällde huruvida Hjo kommun ska vara med och finansiera utbyggnaden av E20 genom Skaraborg. Ärendet har tidigare behandlats av fullmäktige, som då sa ja till ett bidrag på 5 miljoner kronor. Nu gällde det att ta ställning till avtal och att direktavskriva hela summan under 2014.

Statligt ansvar

Samtliga talare var överens om att vägbygget egentligen är en statlig angelägenhet och inte en kommunal. Men att man tvingas krypa till korset och vara med och betala, eftersom så sker i andra delar av landet.

– Tyvärr har vi fått den ordningen i Sverige och vi har redan blivit omkullsprungna av andra områden i landet som gått före. Nu är det E20:s tur och vi har fått till en unik uppgörelse, konstaterade kommunalrådet Catrin Hulmarker (M), och vidhöll att det är en bra och nödvändig satsning för Skaraborg.

Hon fick medhåll av oppositionsrådet Pierre Robert Rydén (S) och Britt-Marie Sjöberg (C), men mothugg av Christer Haagman (MP) och Dominic Summerton (V).

Mötesfritt förespråkas

De båda sistnämnda förespråkar mötesfri väg, men anser att fyrfältsväg är för dyrt på genomfartsvägen. Det fick dock inget gehör hos majoriteten och reserverade sig mot beslutet.

Under kvällen klubbas också bland annat en uppdatering av kommunens grafiska profil, pensionsregler för förtroendevalda och principer för renhållningstaxa.

Som avslutning på mandatperioden tackade ordförande Gert Franzén för den gånga mandatperioden och kommunalrådet Catrin Hulmarker passade på att tacka ordföranden och alla ledamöter för ”goda diskussioner”

– Vi är inte alltid överens, men det är så det ska vara, konstaterade Catrin Hulmarker och alla avslutade sammanträdet med en applåd.

De folkvalda i Hjo samlades till ett sista sammanträde innan stafettpinnen lämnas över till de nyvalda politikerna efter kommunvalet för ett par veckor sedan, vilket formellt sker den 15 oktober.

Först av allt hedrades minnet av ledamoten Bertil Ask (S) som avled i somras. Han ersätts av Johanna Lövgren i byggnadsnämnden och som ersättare i Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Röstade om läxhjälp

Två gånger hettade det till i debatten. Dels när en motion från Socialdemokraterna angående möjlighet till läxhjälp i skolan och på fritids behandlades, dels när det gällde att avsätta fem miljoner kronor till utbyggnaden av E20.

När det gäller läxhjälp erbjuds sådan redan idag på Guldkroksskolan och Hammarnskolan. I Fågelås och Korsberga skolor arbetas det på ett annat sätt, men ambitionen är enligt barn- och ungdomsutskottets ordförande Petter Jönsson (FP), som lämnat skriftligt svar, att införa det även där om regeringens förslag om obligatorisk läxhjälp i skolan införs under nästa år.

Tomma stolar

Socialdemokraterna, uppbackade av Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade för sin motion i den påföljande voteringen, men fick se sig nedröstade med 17 mot 13. Tre stolar stod tomma denna kväll. En för Moderaterna, en för Miljöpartiet och Sverigedemokraternas.

Kvällens andra stridsfråga gällde huruvida Hjo kommun ska vara med och finansiera utbyggnaden av E20 genom Skaraborg. Ärendet har tidigare behandlats av fullmäktige, som då sa ja till ett bidrag på 5 miljoner kronor. Nu gällde det att ta ställning till avtal och att direktavskriva hela summan under 2014.

Statligt ansvar

Samtliga talare var överens om att vägbygget egentligen är en statlig angelägenhet och inte en kommunal. Men att man tvingas krypa till korset och vara med och betala, eftersom så sker i andra delar av landet.

– Tyvärr har vi fått den ordningen i Sverige och vi har redan blivit omkullsprungna av andra områden i landet som gått före. Nu är det E20:s tur och vi har fått till en unik uppgörelse, konstaterade kommunalrådet Catrin Hulmarker (M), och vidhöll att det är en bra och nödvändig satsning för Skaraborg.

Hon fick medhåll av oppositionsrådet Pierre Robert Rydén (S) och Britt-Marie Sjöberg (C), men mothugg av Christer Haagman (MP) och Dominic Summerton (V).

Mötesfritt förespråkas

De båda sistnämnda förespråkar mötesfri väg, men anser att fyrfältsväg är för dyrt på genomfartsvägen. Det fick dock inget gehör hos majoriteten och reserverade sig mot beslutet.

Under kvällen klubbas också bland annat en uppdatering av kommunens grafiska profil, pensionsregler för förtroendevalda och principer för renhållningstaxa.

Som avslutning på mandatperioden tackade ordförande Gert Franzén för den gånga mandatperioden och kommunalrådet Catrin Hulmarker passade på att tacka ordföranden och alla ledamöter för ”goda diskussioner”

– Vi är inte alltid överens, men det är så det ska vara, konstaterade Catrin Hulmarker och alla avslutade sammanträdet med en applåd.

  • Lars-Ola Carlén