11 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Skövde har höjt elevkostnad med 47 procent

Kostnaden för elever som går på gymnasiesärskolan har skjutit i höjden rejält. Skövde har höjt med 47 procent, vilket får kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) i Hjo att protestera.

– Det kan inte vara rätt att vi som köpande kommun ska finansiera säljande kommuners oförmåga att anpassa sin verksamhet, säger Catrin Hulmarker.

Tillsammans med barn- och utbildningschef Kjell-Åke Berglund protesterar hon mot höjningen i ett brev till Skövde och Tibro kommuner, Kommunalförbundet i Skaraborg och Gymnasium Skaraborg.

Inte bara se på

– Vi kan inte stillsittande se på hur de höjer avgiften rakt av. Skövde har höjt med 47 procent från höstterminen 2013 jämfört med vårterminen 2014. Sådana osannolika och plötsliga prisökningar får stora konsekvenser och tvingar oss till besparingar i vår egen verksamhet, säger kommunalrådet.

En plats på gymnasiesärskolan i Skövde har ökat från 195 017 kronor till 286 018 kronor mellan 2013 och 2014.

Hjo saknar gymnasium

Eftersom Hjo saknar gymnasieskola köper kommunen platser av andra kommuner, bland annat Skövde och Tibro, vilket regelras genom ett samverkansavtal med Gymnasium Skaraborg. Där framgår också priset och det var med bestörtning som kommunpolitikerna i Hjo kunde konstatera att det skett en rejäl prishöjning på kort tid.

Köper inte förklaring

Skövde kommuns förklaring till prishöjningen är att det är betydligt färre elever på de yrkesförberedande programmen. En kraftig minskning läsåret 2013/14 har följts av motsvarande minskning 2014/15. Kombinationen av färre elever, ett brett programutbud och ganska höga fasta kostnader slår hårt på priset.

– Den förklaringen visar att man inte har anpassat sin organisation efter vikande elevantal, säger Catrin Hulmarker och konstaterar att Hjo haft vikande antal elever i grundskolan och tvingats anpassa verksamheten efter det.

800 tomma platser

– Vi har förutsatt att effektiviseringskravet är en självklarhet i övriga kommuner. Det kan finnas enskilda fall då kostnaderna blir högre, men i det här exemplet har inget med enskilda elever att göra. Det är heller inte första gången vi lyfter frågan. Jag tog upp den senast vid ett gemensamt möte härom veckan med gymnasiechefer, kommunalråd och ordförandena för motsvarande barn och ungdom, utan att få gehör.

Inom Gymnasium Skaraborg finns i dag 800 fler platser än elever och någon måste betala.

– Jag begriper inte varför det inte går att anpassa till nedgång i elevantalet. Det verkar i stället lättare att starta nya program och gå åt det hållet. Men det blir bara dyrt för alla, säger Catrin Hulmarker med en förhoppning:

– Nu när valet är över kanske det är lättare att ta tag i frågan.

– Det kan inte vara rätt att vi som köpande kommun ska finansiera säljande kommuners oförmåga att anpassa sin verksamhet, säger Catrin Hulmarker.

Tillsammans med barn- och utbildningschef Kjell-Åke Berglund protesterar hon mot höjningen i ett brev till Skövde och Tibro kommuner, Kommunalförbundet i Skaraborg och Gymnasium Skaraborg.

Inte bara se på

– Vi kan inte stillsittande se på hur de höjer avgiften rakt av. Skövde har höjt med 47 procent från höstterminen 2013 jämfört med vårterminen 2014. Sådana osannolika och plötsliga prisökningar får stora konsekvenser och tvingar oss till besparingar i vår egen verksamhet, säger kommunalrådet.

En plats på gymnasiesärskolan i Skövde har ökat från 195 017 kronor till 286 018 kronor mellan 2013 och 2014.

Hjo saknar gymnasium

Eftersom Hjo saknar gymnasieskola köper kommunen platser av andra kommuner, bland annat Skövde och Tibro, vilket regelras genom ett samverkansavtal med Gymnasium Skaraborg. Där framgår också priset och det var med bestörtning som kommunpolitikerna i Hjo kunde konstatera att det skett en rejäl prishöjning på kort tid.

Köper inte förklaring

Skövde kommuns förklaring till prishöjningen är att det är betydligt färre elever på de yrkesförberedande programmen. En kraftig minskning läsåret 2013/14 har följts av motsvarande minskning 2014/15. Kombinationen av färre elever, ett brett programutbud och ganska höga fasta kostnader slår hårt på priset.

– Den förklaringen visar att man inte har anpassat sin organisation efter vikande elevantal, säger Catrin Hulmarker och konstaterar att Hjo haft vikande antal elever i grundskolan och tvingats anpassa verksamheten efter det.

800 tomma platser

– Vi har förutsatt att effektiviseringskravet är en självklarhet i övriga kommuner. Det kan finnas enskilda fall då kostnaderna blir högre, men i det här exemplet har inget med enskilda elever att göra. Det är heller inte första gången vi lyfter frågan. Jag tog upp den senast vid ett gemensamt möte härom veckan med gymnasiechefer, kommunalråd och ordförandena för motsvarande barn och ungdom, utan att få gehör.

Inom Gymnasium Skaraborg finns i dag 800 fler platser än elever och någon måste betala.

– Jag begriper inte varför det inte går att anpassa till nedgång i elevantalet. Det verkar i stället lättare att starta nya program och gå åt det hållet. Men det blir bara dyrt för alla, säger Catrin Hulmarker med en förhoppning:

– Nu när valet är över kanske det är lättare att ta tag i frågan.

  • Lars-Ola Carlén