12 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:30

Kommunen tillbakavisar överklagan av E20-beslut

Hjo kommun tillbakavisar genom kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) överklagandet av beslutet om E20. Miljöpartisten Christer Haagman överklagade fullmäktiges beslut att bidra med fem miljoner kronor till utbyggnaden av Europavägen genom Skaraborg.

Kommunen har lämnat in samma yttrande som förra året, då Förvaltningsrätten fick ta emot det första överklagandet i frågan från Christer Haagman. Nu som då hävdar Christer Haagman att det strider mot kommunallagen att Hjo kommun ger bidrag till E20, som dels är en statlig angelägenhet, dels inte går genom kommunen eller ens närområdet.

Avslog överklagan

Då avslogs överklagandet av Förvaltningsrätten och inte heller Kammarrätten tog upp frågan då den inte gav prövningstillstånd.

Efter att fullmäktige i Hjo som ett av de sista besluten för den gånga mandatperioden bestämde att avsätta 5 miljoner kronor till utbyggnaden av E20, lämnade Haagman in ett nytt överklagande till Förvaltningsrätten.

Nu har kommunen fått möjlighet att yttra sig och det blev samma svar som förra gången.

Kommunen har lämnat in samma yttrande som förra året, då Förvaltningsrätten fick ta emot det första överklagandet i frågan från Christer Haagman. Nu som då hävdar Christer Haagman att det strider mot kommunallagen att Hjo kommun ger bidrag till E20, som dels är en statlig angelägenhet, dels inte går genom kommunen eller ens närområdet.

Avslog överklagan

Då avslogs överklagandet av Förvaltningsrätten och inte heller Kammarrätten tog upp frågan då den inte gav prövningstillstånd.

Efter att fullmäktige i Hjo som ett av de sista besluten för den gånga mandatperioden bestämde att avsätta 5 miljoner kronor till utbyggnaden av E20, lämnade Haagman in ett nytt överklagande till Förvaltningsrätten.

Nu har kommunen fått möjlighet att yttra sig och det blev samma svar som förra gången.

  • Lars-Ola Carlén