14 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Hjobo får ångra tv-paket från Canal Digital

En Hjobo har rätt att utnyttja sin ångerrätt gällande ett tv-paket från Canal Digital AB. Detta efter ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Hjobon tecknade i början av året ett avtal per telefon om ett tv-paket. Elva dagar senare ångrades avtalet och i stället ville Hjobon ha en box där det gick att spela in samtidigt som man såg på en annan kanal. Canal Digital installerade en box, utan funktionen ”on demand”.

När Hjobon ville häva avtalet ansåg Canal Digital att avtalet inte ångrats utan att endast hårdvaran bytts ut.

ARN konstaterar att Hjobon ångrat avtalet och att bolaget erbjudit och installerat andra typer av digitalboxar. Enligt ARN ska detta tolkas som att ett nytt avtal har träffats. Eftersom Hjobon inte har upplysts om ångerrätten gäller en ångerfrist på ett år. Därför har ARN baslutat att gå på Hjobons linje och rekommenderar Canal Digital att acceptera att det sist ingångna avtalet är ångrat.

Hjobon tecknade i början av året ett avtal per telefon om ett tv-paket. Elva dagar senare ångrades avtalet och i stället ville Hjobon ha en box där det gick att spela in samtidigt som man såg på en annan kanal. Canal Digital installerade en box, utan funktionen ”on demand”.

När Hjobon ville häva avtalet ansåg Canal Digital att avtalet inte ångrats utan att endast hårdvaran bytts ut.

ARN konstaterar att Hjobon ångrat avtalet och att bolaget erbjudit och installerat andra typer av digitalboxar. Enligt ARN ska detta tolkas som att ett nytt avtal har träffats. Eftersom Hjobon inte har upplysts om ångerrätten gäller en ångerfrist på ett år. Därför har ARN baslutat att gå på Hjobons linje och rekommenderar Canal Digital att acceptera att det sist ingångna avtalet är ångrat.