21 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Hjoelever medverkar i film

Ska lära sig mer om teknik

Eleverna i årskurs 2 Bläckfisken på Guldkroksskolan i Hjo har fått en ovanlig huvudroll i sitt skolarbete. Eleverna har valt NTA och har nu fått medverka vid en filminspelning.

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla och är ett skolutvecklingsprogram som bedrivs i många kommuner i Sverige. Hjo är en av de kommuner som använder sig av detta koncept. NTA erbjuder teman till elever i åldrarna förskolan, F-9. I Hjo arbetar man med alla dessa åldrar.

NTA har funnits i Sverige i ca 15 år. Under denna tidsperiod har många kommuner i landet valt att vara med i detta. För att arbeta med teman ska lärarna få utbildning i temat. Det sker genom en kompetensutveckling. Det finns i dagsläget 22 olika teman, varav Hjo har 20 av dem.

I våras fick tio lärare i Sverige, där Hjo med Cecilia Johammar Persson som utprovare, uppdraget att testa ett tema för åk. 1-3 i teknik och även skriva text och kommentarer till en handledning för andra lärare.

Sekvenser

Nu har man kommit så långt med tekniktemat att det snart ska läggas ut för andra lärare, som då först ska gå en utbildning i temat. Inför detta ska man göra några filmer som ska ingå i detta tema. Det ska bl. a. göras små sekvenser om saker som kan vara svårt att förklara. Dessutom ska man göra en film om hur man kan arbeta med temat i en klass.

NTA har en hemsida där man visar olika slags filmer, som har med temat ifråga att göra. Man har valt Hjo och Guldkroksskolan som inspelningsplats. Håller i lektionen gör Cecilia Johammar Persson, och elever ur åk. 2 på Bläckfisken får utföra uppdragen. Temat visar olika delar som är teknik i vardagen.

Vid inspelningen visas en sekvens ur delen skydda, vad som skyddar person och vad som skyddar sak. I temalådan finns 26 olika föremål, som ska bestämmas till vad de skyddar. Under lektionen får eleverna passa in föremålen i ett venndiagram. Då upptäcker de att ett föremål som skyddar sak även kan skydda människa och tvärtom.

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla och är ett skolutvecklingsprogram som bedrivs i många kommuner i Sverige. Hjo är en av de kommuner som använder sig av detta koncept. NTA erbjuder teman till elever i åldrarna förskolan, F-9. I Hjo arbetar man med alla dessa åldrar.

NTA har funnits i Sverige i ca 15 år. Under denna tidsperiod har många kommuner i landet valt att vara med i detta. För att arbeta med teman ska lärarna få utbildning i temat. Det sker genom en kompetensutveckling. Det finns i dagsläget 22 olika teman, varav Hjo har 20 av dem.

I våras fick tio lärare i Sverige, där Hjo med Cecilia Johammar Persson som utprovare, uppdraget att testa ett tema för åk. 1-3 i teknik och även skriva text och kommentarer till en handledning för andra lärare.

Sekvenser

Nu har man kommit så långt med tekniktemat att det snart ska läggas ut för andra lärare, som då först ska gå en utbildning i temat. Inför detta ska man göra några filmer som ska ingå i detta tema. Det ska bl. a. göras små sekvenser om saker som kan vara svårt att förklara. Dessutom ska man göra en film om hur man kan arbeta med temat i en klass.

NTA har en hemsida där man visar olika slags filmer, som har med temat ifråga att göra. Man har valt Hjo och Guldkroksskolan som inspelningsplats. Håller i lektionen gör Cecilia Johammar Persson, och elever ur åk. 2 på Bläckfisken får utföra uppdragen. Temat visar olika delar som är teknik i vardagen.

Vid inspelningen visas en sekvens ur delen skydda, vad som skyddar person och vad som skyddar sak. I temalådan finns 26 olika föremål, som ska bestämmas till vad de skyddar. Under lektionen får eleverna passa in föremålen i ett venndiagram. Då upptäcker de att ett föremål som skyddar sak även kan skydda människa och tvärtom.