31 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:56

Tvistar om hemtjänsten

Socialdemokraterna i Hjo vill dra tillbaka loven så länge inte de stora problemen inom hemtjänsten är lösta. Moderaterna hävdar att det inte skulle lösa problemen.

– Att ta bort loven löser inte problemet, utan det handlar om att hitta andra lösningar, menar kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).

Många är de äldre i Hjo som kan vittna om de problem som rått och råder inom den nya hemtjänsten med ständigt nya ansikten, dålig samordning och mycket stress hos personalen.

Medvetna om problem

Politikerna säger sig vara medvetna om problemen efter förra sommarens omorganisation, men än har man inte lyckats komma tillrätta med dessa.

– Det pågår belysning av hemtjänsten och det är min förhoppning och tro att man kommer till rätta med problemen, säger Catrin Hulmarker.

I fullmäktiges budgetdebatt hamnade hemtjänsten i fokus när äldrevården skulle diskuteras. Socialdemokraten Marie Lindberg ser loven, lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg, som en av orsakerna till hemtjänstens problem.

Hemtjänsten först

– Det är jättebra att man gör en genomlysning och jag vet att personalen jobbar hårt med detta. Men Hjo är så litet och problemen så stora att vi måste dra tillbaka loven under tiden vi ser över hemtjänsten. Det tar tid att göra en omställning och då är det fel att göra två stora saker samtidigt. Därför är det bättre att satsa på den egna hemtjänsten först. För brukarna är det viktiga vilka insatser som utförs, inte vem som utför dem. Det är viktigt med kontinuitet, konstaterade Marie Lindberg.

Omvårdnadsutskottets ordförande Ewa F Thorstensson (M) tycket att valfriheten är viktig och ser inget bekymmer med loven.

– Vi har i dag fem personer som använder sig av loven i Hjo, så det är inget bekymmer. Att ta bort den hjälper inte till att lösa problemen, understryker Ewa F Thorstensson.

– Att ta bort loven löser inte problemet, utan det handlar om att hitta andra lösningar, menar kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).

Många är de äldre i Hjo som kan vittna om de problem som rått och råder inom den nya hemtjänsten med ständigt nya ansikten, dålig samordning och mycket stress hos personalen.

Medvetna om problem

Politikerna säger sig vara medvetna om problemen efter förra sommarens omorganisation, men än har man inte lyckats komma tillrätta med dessa.

– Det pågår belysning av hemtjänsten och det är min förhoppning och tro att man kommer till rätta med problemen, säger Catrin Hulmarker.

I fullmäktiges budgetdebatt hamnade hemtjänsten i fokus när äldrevården skulle diskuteras. Socialdemokraten Marie Lindberg ser loven, lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg, som en av orsakerna till hemtjänstens problem.

Hemtjänsten först

– Det är jättebra att man gör en genomlysning och jag vet att personalen jobbar hårt med detta. Men Hjo är så litet och problemen så stora att vi måste dra tillbaka loven under tiden vi ser över hemtjänsten. Det tar tid att göra en omställning och då är det fel att göra två stora saker samtidigt. Därför är det bättre att satsa på den egna hemtjänsten först. För brukarna är det viktiga vilka insatser som utförs, inte vem som utför dem. Det är viktigt med kontinuitet, konstaterade Marie Lindberg.

Omvårdnadsutskottets ordförande Ewa F Thorstensson (M) tycket att valfriheten är viktig och ser inget bekymmer med loven.

– Vi har i dag fem personer som använder sig av loven i Hjo, så det är inget bekymmer. Att ta bort den hjälper inte till att lösa problemen, understryker Ewa F Thorstensson.

  • Lars-Ola Carlén