10 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Mindre kontor ansluts till större

Arbetsförmedlingen flyttas nu till Skövde. I torsdags var sista dagen som dörrarna stod öppna till kontoret i Hjo.
– Det handlar inte om att stänga en dörr utan om att öppna nya, säger sektionschef Pernilla Eriksson.

Många av Arbetsförmedlingens kontor i småkommunerna ansluts till centrala kontor. Det är en utveckling som sker i hela landet och nu även i Hjo. Enligt Pernilla Eriksson, sektionschef på AF, är detta något som kommer att gynna alla.

– Det här görs som en del i myndighetens utvecklingsarbete. Kontoret i Hjo har inte haft någon egen bemanning på flera år utan har sedan tidigare ingått i Skövdeavdelningen. Lokalkontoret har varit öppet en dag i veckan, mest som en kontaktväg för Hjoborna. Med den nya organisationen kommer fler möjligheter att öppnas.

Få besök

Lokalkontoret har inte utnyttjats särskilt väl av Hjoborna, eftersom det mesta ändå sköts via telefon och webb, och gruppmöten och träffar med arbetsförmedlare är sedan tidigare redan belagt i Skövde.

– Genom att samla fler arbetssökande och fler arbetsgivare under ett och samma tak så kommer vi stärka kontakterna. Vi kommer kunna erbjuda fler seminarier, informationsmöten och rekryteringsträffar.

”Ska se möjligheterna”

Lena Bogren, informationschef på Hjo kommun håller med Eriksson om att flytten är positiv.

– Jag tycker att vi ska se möjligheterna i det här. Kommunen har haft ett samarbete med AF sedan tidigare och kommer givetvis fortsätta att ha det även nu. Arbetssökande och arbetsgivare i Hjo blir en del i ett större sammanhang med större möjligheter. På sikt kanske det här till och med leder till att vi får fler möten och träffar belagda här än tidigare.

Hjo är det första av lokalkontoren i Hjo-Ti-Borg som förflyttas.

– Alla tre utgår sedan tidigare från Skövde, men Hjo är först att flyttas. I nuläget finns inga beslut att flytta Tibro och Karlsborg. Vi gör förändringar när tiden är mogen och för Hjos del var den det nu.

Många av Arbetsförmedlingens kontor i småkommunerna ansluts till centrala kontor. Det är en utveckling som sker i hela landet och nu även i Hjo. Enligt Pernilla Eriksson, sektionschef på AF, är detta något som kommer att gynna alla.

– Det här görs som en del i myndighetens utvecklingsarbete. Kontoret i Hjo har inte haft någon egen bemanning på flera år utan har sedan tidigare ingått i Skövdeavdelningen. Lokalkontoret har varit öppet en dag i veckan, mest som en kontaktväg för Hjoborna. Med den nya organisationen kommer fler möjligheter att öppnas.

Få besök

Lokalkontoret har inte utnyttjats särskilt väl av Hjoborna, eftersom det mesta ändå sköts via telefon och webb, och gruppmöten och träffar med arbetsförmedlare är sedan tidigare redan belagt i Skövde.

– Genom att samla fler arbetssökande och fler arbetsgivare under ett och samma tak så kommer vi stärka kontakterna. Vi kommer kunna erbjuda fler seminarier, informationsmöten och rekryteringsträffar.

”Ska se möjligheterna”

Lena Bogren, informationschef på Hjo kommun håller med Eriksson om att flytten är positiv.

– Jag tycker att vi ska se möjligheterna i det här. Kommunen har haft ett samarbete med AF sedan tidigare och kommer givetvis fortsätta att ha det även nu. Arbetssökande och arbetsgivare i Hjo blir en del i ett större sammanhang med större möjligheter. På sikt kanske det här till och med leder till att vi får fler möten och träffar belagda här än tidigare.

Hjo är det första av lokalkontoren i Hjo-Ti-Borg som förflyttas.

– Alla tre utgår sedan tidigare från Skövde, men Hjo är först att flyttas. I nuläget finns inga beslut att flytta Tibro och Karlsborg. Vi gör förändringar när tiden är mogen och för Hjos del var den det nu.

  • Malin Ingsten