23 feb 2015 06:00

23 feb 2015 06:00

Liten andel fossilfria fordon

Antalet bilar i Hjo blir allt fler. Under förra året, 2014, ökade fordonstillväxten med 91 stycken till totalt 4 932 bilar. I Hjo gick det vid årsskiftet 56 bilar per 100 invånare.

Den relativt okända myndigheten Trafikanalys har till uppgift att analysera och utvärdera transportpolitiken och ansvarar för den officiella statistiken inom transportområdet. Det är från Trafikanalys som de nya siffrorna kommer.

Totalt över landet, rikssnittet, finns det 47 bilar per 100 invånare och det innebär att fordonstätheten är betydligt högre i Hjo med sitt snitt på 56, eller 55,5 för att vara exakt. En jämförelse med exempelvis Skövde visar att det är biltätare i Hjo. I grannkommunen finns det 52,5 bilar per 100 invånare.

Om man går tio år tillbaka i tiden ser man tydligt hur biltätheten har ökat. Hjo noterade 49,2 bilar per 100 invånare år 2004 mot 55,5 i dag. I reda tal innebär detta att fordonsflottan vuxit med 587 (13,5 procent) bilar under en 10-årsperiod.

Ser mönster

– Jag noterar ett mönster när jag studerar statistiken över biltätheten. Det är att ökningen av antalet bilar sker i glesbygd och lite mindre orter. I stora städer ser det däremot annorlunda ut, konstaterar Per-Åke Johansson, miljöstrateg på Hjo kommun.

– Detta pekar i sin tur på att vi i glesbygd är mer beroende av att åka bil för att ta oss till de olika ställen som vi måste besöka.

Miljöstrategen får stöd för sin uppfattning. I storstaden Göteborg är biltätheten lägst i länet med 33,4 bilar per 100 invånare. Allra mest biltätt i Västra Götaland är det i Munkedal: 63,0.

Fossilt bränsle

95 procent av alla personbilar i Hjo drivs av fossila bränslen, alltså bensin eller diesel. De knappt fem procenten som drivs med alternativa drivmedel som etanol, el och gas har ökat med blygsamma 0,2 procent under den senaste tioårsperioden.

I Sverige finns ett uppsatt mål om att år 2030 ska hela fordonsflottan vara fossilfri. I dag, 15 år innan, tycks det målet ligga mycket, mycket långt borta.

– Statistiken är ingen rolig läsning för den som bryr sig om miljön. I Hjo skulle vi gärna vilja ha bättre förutsättningar för att använda både fordonsgas och el som drivmedel, men vi kan inte själva styra marknaden, säger Per-Åke Johansson.

En ny miljövänligare upphandlingspolicy för kommunens fordon är på gång. I dag finns två elbilar på Hjo Energi samt två på Hjo kommun. Det lär bli fler framöver.

Den relativt okända myndigheten Trafikanalys har till uppgift att analysera och utvärdera transportpolitiken och ansvarar för den officiella statistiken inom transportområdet. Det är från Trafikanalys som de nya siffrorna kommer.

Totalt över landet, rikssnittet, finns det 47 bilar per 100 invånare och det innebär att fordonstätheten är betydligt högre i Hjo med sitt snitt på 56, eller 55,5 för att vara exakt. En jämförelse med exempelvis Skövde visar att det är biltätare i Hjo. I grannkommunen finns det 52,5 bilar per 100 invånare.

Om man går tio år tillbaka i tiden ser man tydligt hur biltätheten har ökat. Hjo noterade 49,2 bilar per 100 invånare år 2004 mot 55,5 i dag. I reda tal innebär detta att fordonsflottan vuxit med 587 (13,5 procent) bilar under en 10-årsperiod.

Ser mönster

– Jag noterar ett mönster när jag studerar statistiken över biltätheten. Det är att ökningen av antalet bilar sker i glesbygd och lite mindre orter. I stora städer ser det däremot annorlunda ut, konstaterar Per-Åke Johansson, miljöstrateg på Hjo kommun.

– Detta pekar i sin tur på att vi i glesbygd är mer beroende av att åka bil för att ta oss till de olika ställen som vi måste besöka.

Miljöstrategen får stöd för sin uppfattning. I storstaden Göteborg är biltätheten lägst i länet med 33,4 bilar per 100 invånare. Allra mest biltätt i Västra Götaland är det i Munkedal: 63,0.

Fossilt bränsle

95 procent av alla personbilar i Hjo drivs av fossila bränslen, alltså bensin eller diesel. De knappt fem procenten som drivs med alternativa drivmedel som etanol, el och gas har ökat med blygsamma 0,2 procent under den senaste tioårsperioden.

I Sverige finns ett uppsatt mål om att år 2030 ska hela fordonsflottan vara fossilfri. I dag, 15 år innan, tycks det målet ligga mycket, mycket långt borta.

– Statistiken är ingen rolig läsning för den som bryr sig om miljön. I Hjo skulle vi gärna vilja ha bättre förutsättningar för att använda både fordonsgas och el som drivmedel, men vi kan inte själva styra marknaden, säger Per-Åke Johansson.

En ny miljövänligare upphandlingspolicy för kommunens fordon är på gång. I dag finns två elbilar på Hjo Energi samt två på Hjo kommun. Det lär bli fler framöver.

  • Glenn Svensson