05 mar 2015 12:21

05 mar 2015 12:21

Ny remiss för skjutövningar i Vättern

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen skickar åter ut Försvarsmaktens ansökningar om utökade skjutningar i Vättern på remiss.

Den här gången vill Länsstyrelsen i Västra Götaland ha en återkoppling från allmänheten när det gäller riksintresset Natura 2000. Aktionsgruppen Rädda Vättern tar givetvis tillfället i akt att än en gång agera.

– Enligt gällande lag finns det grund för att avslå hela ansökan. Dessutom är Försvarsmaktens ansökan fortfarande ofullständig, trots de senaste kompletteringarna som Länsstyrelsen har begärt in, kommenterar gruppens ordförande, Bengt Eriksson, Hjo, i ett pressmeddelande.

Aktion Rädda Vättern vill att Försvaret flyttar hela sin övningsverksamhet från Vättern och Karlsborg till Älvdalens övningsfält.

Den här gången vill Länsstyrelsen i Västra Götaland ha en återkoppling från allmänheten när det gäller riksintresset Natura 2000. Aktionsgruppen Rädda Vättern tar givetvis tillfället i akt att än en gång agera.

– Enligt gällande lag finns det grund för att avslå hela ansökan. Dessutom är Försvarsmaktens ansökan fortfarande ofullständig, trots de senaste kompletteringarna som Länsstyrelsen har begärt in, kommenterar gruppens ordförande, Bengt Eriksson, Hjo, i ett pressmeddelande.

Aktion Rädda Vättern vill att Försvaret flyttar hela sin övningsverksamhet från Vättern och Karlsborg till Älvdalens övningsfält.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.