28 mar 2015 14:40

28 mar 2015 14:40

250 000 kronor till Stämmorna

Projektet Öring i Hjoån är ett av de lokala naturvårdsprojekt, lona, som får ta del av VÅGA-medel från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Pengarna, 250 000 kronor, ska användas till bygget av omlöpet vid Stämmorna, det sista hindret för öringen att ta sig från Vättern upp i Mullsjön under sin lek. Ansökan var på den dubbla summan.

Projektet är tänkt att genomföras i höst då också dammfästet vid Stämmorna, där Mullsjön regleras, ska renoveras.

Pengarna, 250 000 kronor, ska användas till bygget av omlöpet vid Stämmorna, det sista hindret för öringen att ta sig från Vättern upp i Mullsjön under sin lek. Ansökan var på den dubbla summan.

Projektet är tänkt att genomföras i höst då också dammfästet vid Stämmorna, där Mullsjön regleras, ska renoveras.