29 apr 2015 09:44

29 apr 2015 09:46

Anmält för miljöbrott efter utsläpp i Vättern

Avloppsreningsverket i Hjo har anmälts till Riksenheten för miljö- och arbetsmål misstänkt för brott mot miljölagen.

Anmälare är Miljösamverkan Östra Skaraborg som konstaterar att reningsverket har släppt ut för mycket orenat avloppsvatten under 2014.

Enligt reningsverkets egen miljörapport för det gångna året har halter av BOD7, måttet på halten av organiska föreningar och bakterier, varit 24,2 milligram per liter.

Anläggningen har tillstånd att släppa ut maximalt 15 mg/l och därmed överskridit gränsvärdet.

Utsläppet har skett i Vättern som sedan 1 januari 2014 är klassad som vattenskyddsområde.

 

Anmälare är Miljösamverkan Östra Skaraborg som konstaterar att reningsverket har släppt ut för mycket orenat avloppsvatten under 2014.

Enligt reningsverkets egen miljörapport för det gångna året har halter av BOD7, måttet på halten av organiska föreningar och bakterier, varit 24,2 milligram per liter.

Anläggningen har tillstånd att släppa ut maximalt 15 mg/l och därmed överskridit gränsvärdet.

Utsläppet har skett i Vättern som sedan 1 januari 2014 är klassad som vattenskyddsområde.