29 maj 2015 12:29

29 maj 2015 12:30

Ivo gjorde oanmäld inspektion i Hjo

Inspektionen för vård och omsorg, ivo, gjorde i mars en oanmäld inspektion vid resurs- och biståndsenheten inom äldreomsorgen i Hjo.

I tillsynen ingick att granska handläggning, dokumentation och rättssäkerhet.

Vid inspektionen gjorde ivo ett slumpmässigt urval av tio vård- och omsorgstagares utredningar, biståndsbeslut samt socialjournal.

I sin sammanfattning anser ivo att den granskade dokumentationen håller en god kvalitet, även om man pekat på ett par förbättringsområden och avslutar därmed ärendet.

I tillsynen ingick att granska handläggning, dokumentation och rättssäkerhet.

Vid inspektionen gjorde ivo ett slumpmässigt urval av tio vård- och omsorgstagares utredningar, biståndsbeslut samt socialjournal.

I sin sammanfattning anser ivo att den granskade dokumentationen håller en god kvalitet, även om man pekat på ett par förbättringsområden och avslutar därmed ärendet.