05 jun 2015 06:00

05 jun 2015 06:42

Bert vill ta över asylboende

FLYKTINGFÖRLÄGGNING: Karlssons familjeföretag söker fastighet i Hjo

Är Bert Karlsson, via familjeföretaget Jokarjo AB, på väg att ta över Tappers vandrarhem som asylboende?

En hel del pekar på detta, även om Bert Karlsson själv vägrar att kommentera uppgifterna för HT.

Migrationsverket har antagit Jokarjo AB att som företag och ”eventuell leverantör av Tillfälligt boende för asylsökande” för 50 platser i Hjo. Boendeformen innefattar även kosthållning. Bert Karlsson vägrar att lämna information om vilken fastighet han och företaget har tänkt använda som flyktingförläggning.

– Det stämmer att vi finns med på listan över ett tillfälligt boende för asylsökande i Hjo, men mer kommenterar jag inte nu. Jag lämnar information senare.

”Jag vill bara få reda på vart den tilltänkta förläggningen ligger”.

– Hörde du inte vad jag sa? Information lämnar jag senare. (Klick).

Här vill inte Bert Karlsson prata längre med HT.

I oktober 2013 anlände ett 40-tal flyktingar till Tappers vandrarhem i Hjo, som sedan dess fungerat som ett tillfälligt boende för asylsökande. Den gången var informationen till Hjo kommun mycket knapphändig. Så är fallet även nu.

Vet ingenting

– Vi vet nästan ingenting. I mitten av mars månad fick vi en begäran från Jokarjo AB att bekräfta att vi mottagit information om att de hade för avsikt att lämna anbud avseende tillfälligt boende för asylsökande i vår kommun, berättar Stein-Erik Norderhaug, chef för socialtjänsten.

– Vi bekräftade att vi tagit del av informationen, men mer än så här vet vi inte.

Vill köpa fastigheten

Enligt vad HT erfar från olika källor är det Tappers vandrarhem som är den tilltänkta förläggningen. Bert Karlssons familjeföretag, Jokarjo AB, ligger i förhandlingar med nuvarande ägare av vandrarhemmet vid Sjöryd. Karlsson vill helt enkelt köpa fastigheten.

Någon bekräftelse på detta har HT inte lyckats få, men källorna är flera och besked lär komma inom kort.

Jokarjo AB har av Migrationsverket placerats relativt långt ned på den rankinglista över företag, som eventuellt kan komma att få ta emot asylsökande. Av 30 godkända anbudsgivare hamnar Hjoförläggningen på plats 17.

Billigast

50 platser har godkänts till priset 334 kronor inklusive kost och logi. Billigaste jämförelsepris är Kroppefjäll i Mellerud med 288 kr.

Migrationsverket har i område 2 Väst, som det heter, godkänt anbud på totalt 3 946 boendeplatser. Område Väst innefattar Västra Götalands län samt Halland. Ännu har inget besked kommit om hur många asylsökande som ska placeras ut. Inte heller till vilka boenden.

Migrationsverket har antagit Jokarjo AB att som företag och ”eventuell leverantör av Tillfälligt boende för asylsökande” för 50 platser i Hjo. Boendeformen innefattar även kosthållning. Bert Karlsson vägrar att lämna information om vilken fastighet han och företaget har tänkt använda som flyktingförläggning.

– Det stämmer att vi finns med på listan över ett tillfälligt boende för asylsökande i Hjo, men mer kommenterar jag inte nu. Jag lämnar information senare.

”Jag vill bara få reda på vart den tilltänkta förläggningen ligger”.

– Hörde du inte vad jag sa? Information lämnar jag senare. (Klick).

Här vill inte Bert Karlsson prata längre med HT.

I oktober 2013 anlände ett 40-tal flyktingar till Tappers vandrarhem i Hjo, som sedan dess fungerat som ett tillfälligt boende för asylsökande. Den gången var informationen till Hjo kommun mycket knapphändig. Så är fallet även nu.

Vet ingenting

– Vi vet nästan ingenting. I mitten av mars månad fick vi en begäran från Jokarjo AB att bekräfta att vi mottagit information om att de hade för avsikt att lämna anbud avseende tillfälligt boende för asylsökande i vår kommun, berättar Stein-Erik Norderhaug, chef för socialtjänsten.

– Vi bekräftade att vi tagit del av informationen, men mer än så här vet vi inte.

Vill köpa fastigheten

Enligt vad HT erfar från olika källor är det Tappers vandrarhem som är den tilltänkta förläggningen. Bert Karlssons familjeföretag, Jokarjo AB, ligger i förhandlingar med nuvarande ägare av vandrarhemmet vid Sjöryd. Karlsson vill helt enkelt köpa fastigheten.

Någon bekräftelse på detta har HT inte lyckats få, men källorna är flera och besked lär komma inom kort.

Jokarjo AB har av Migrationsverket placerats relativt långt ned på den rankinglista över företag, som eventuellt kan komma att få ta emot asylsökande. Av 30 godkända anbudsgivare hamnar Hjoförläggningen på plats 17.

Billigast

50 platser har godkänts till priset 334 kronor inklusive kost och logi. Billigaste jämförelsepris är Kroppefjäll i Mellerud med 288 kr.

Migrationsverket har i område 2 Väst, som det heter, godkänt anbud på totalt 3 946 boendeplatser. Område Väst innefattar Västra Götalands län samt Halland. Ännu har inget besked kommit om hur många asylsökande som ska placeras ut. Inte heller till vilka boenden.