10 jul 2015 06:00

10 jul 2015 06:00

Lovande resultat vid provfiske

Årets provfiske inför ungdomarnas kräftfiske i Hjoån är nu genomfört och resultatet ser lovande ut.

– Det är det bästa provfisket på flera år, så det ser bra ut, konstaterar Hans-Göran Hansson och Mikael Flodén i Hjoåns Fiskevårdsområdesförening.

I veckan var det dags för det årliga provfisket för att få en indikation på hur beståndet ser ut inför ungdomarnas kräftmete som genomförs andra onsdagen i augusti varje år.

– Vid 18-tiden la vi ut sex mjärdar i åns nedre delar. När vi vittjade ett par timmar senare var fångsten 43 lovliga kräftor, berättar Hans-Göran Hansson.

Det var Hans-Göran och Miakel Flodén från Fiskevårdsområdesföreningen som genomförde provfisket.

– Det är det bästa provfisket på flera år så det ser bra ut inför ungdomarnas kräftfiske den 12 augusti och alla kräftor släpptes naturligtvis tillbaka i ån, upplyser Hans-Göran Hansson.

Nu är det inte enbart i Hjoån det fiskas efter kräftor. Vättern är ju den stora kräftsjön i området och Hjo kommun presenterar en nyhet inför årets kräftpremiär.

Sedan flera år är det fritt kräftfiske på kommunens vatten under ett antal helger. Från och med i år är premiären tidigarelagd och det blir tillåtet att fiska redan från den fjärde fredagen i juli och pågår till den andra söndagen i september.

– Fisket är fritt på kommunens enskilda vatten inom ett avstånd från land och 300 meter ut. Vattenområdets östra gräns är utmärkt med röda bojar, berättar Hans-Göran Hansson.

Fiske i hamnen och i farlederna är dock inte tillåtet.

– Det är tillåtet att fiska från båt och från land. Redskap tillhandahålls i mån av tillgång av hamnpersonalen mot en depositionsavgift. Redskapen får bara användas inom kommunens vatten i Vättern och en vuxen person ska delta i fisket.

Annat att tänka på är att kräftor som är mindre än 10 centimeter omgående ska släppas tillbaka. Högst sex kräftburar eller håvar per person är tillåtet och den person som lagt bur ska närvara när buren tas upp.

Burarna ska vara utmärkta med fiskekulan med fiskarens namn och telefonnummer samt ett ER (enskild rätt).

– Det är inte tillåtet att sälja fångade kräftor och som bete får endast användas fisk från Vättern eller fisk som varit fryst. Efter avslutat fiske skall eventuell fångst rapporteras.

I veckan var det dags för det årliga provfisket för att få en indikation på hur beståndet ser ut inför ungdomarnas kräftmete som genomförs andra onsdagen i augusti varje år.

– Vid 18-tiden la vi ut sex mjärdar i åns nedre delar. När vi vittjade ett par timmar senare var fångsten 43 lovliga kräftor, berättar Hans-Göran Hansson.

Det var Hans-Göran och Miakel Flodén från Fiskevårdsområdesföreningen som genomförde provfisket.

– Det är det bästa provfisket på flera år så det ser bra ut inför ungdomarnas kräftfiske den 12 augusti och alla kräftor släpptes naturligtvis tillbaka i ån, upplyser Hans-Göran Hansson.

Nu är det inte enbart i Hjoån det fiskas efter kräftor. Vättern är ju den stora kräftsjön i området och Hjo kommun presenterar en nyhet inför årets kräftpremiär.

Sedan flera år är det fritt kräftfiske på kommunens vatten under ett antal helger. Från och med i år är premiären tidigarelagd och det blir tillåtet att fiska redan från den fjärde fredagen i juli och pågår till den andra söndagen i september.

– Fisket är fritt på kommunens enskilda vatten inom ett avstånd från land och 300 meter ut. Vattenområdets östra gräns är utmärkt med röda bojar, berättar Hans-Göran Hansson.

Fiske i hamnen och i farlederna är dock inte tillåtet.

– Det är tillåtet att fiska från båt och från land. Redskap tillhandahålls i mån av tillgång av hamnpersonalen mot en depositionsavgift. Redskapen får bara användas inom kommunens vatten i Vättern och en vuxen person ska delta i fisket.

Annat att tänka på är att kräftor som är mindre än 10 centimeter omgående ska släppas tillbaka. Högst sex kräftburar eller håvar per person är tillåtet och den person som lagt bur ska närvara när buren tas upp.

Burarna ska vara utmärkta med fiskekulan med fiskarens namn och telefonnummer samt ett ER (enskild rätt).

– Det är inte tillåtet att sälja fångade kräftor och som bete får endast användas fisk från Vättern eller fisk som varit fryst. Efter avslutat fiske skall eventuell fångst rapporteras.

  • Lars-Ola Carlén