07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 06:00

Säkrad övergång öppnad

Hållplats, övergångsställe och cykelväg vid Rosenlund

Nu är Skövdevägen i Hjo åter öppen för trafik och en ny, säkrare övergång för gångare, cyklister och bussresenärer har tagits i bruk.

– Jag är stolt över den nya busshållplatsen som ger ökad säkerhet, men också förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade i synnerhet och Hjobor i allmänhet, förklarade tekniska utskottets ordförande Lars Glad (M).

Klippte bandet

Tillsammans med vice ordförande Bodil Hedin (S) och ledamoten Kjell Olsson (KD) klippte han det rödvita bandet och släppte fram de första bilarna efter en dryg månads arbete med att säkra passagen mellan Hammarnsjorden och Nettobutiken.

Stopp bakom bussen

Kommunen har med stöd från staten byggt om busshållplatsen, som har tillgänglighetsanpassats och försetts med en refug mellan busskurerna för att hindra övrig trafik att passera när bussen stannat för att släppa av eller på resenärer.

– Stoppet kommer inte bli längre än vid ett rödljus i andra städer, så det ska inte bli några problem, menar Lars Glad.

Målat övergångsställe

Ett målat övergångsställe och en ny cykelöverfart har också ordnats, något som har efterlysts sedan livsmedelsbutiken och nya Hem & Hobby etablerade sig på Åsenområdet.

En cykelparkering med ett 20-tal platser och en bänk av modell som finns på Stora torget har också kommit på plats.

Säkrare cykelöverfart

Lars Glad ser den nya överfarten som en del i utbyggnaden av cykelvägnätet i stan och är särskilt nöjd med att den tidigare sneddade cykelöverfarten nu har ersatts vid Rosenlund.

Nu får cyklisterna passera rakt över Skövdevägen och det ska ge dem en säkrare och tryggare överfart än den tidigare som följde banvallens dragning på diagonalen över körbanan vid den gamla banvaktarstugan.

– Jag är stolt över den nya busshållplatsen som ger ökad säkerhet, men också förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade i synnerhet och Hjobor i allmänhet, förklarade tekniska utskottets ordförande Lars Glad (M).

Klippte bandet

Tillsammans med vice ordförande Bodil Hedin (S) och ledamoten Kjell Olsson (KD) klippte han det rödvita bandet och släppte fram de första bilarna efter en dryg månads arbete med att säkra passagen mellan Hammarnsjorden och Nettobutiken.

Stopp bakom bussen

Kommunen har med stöd från staten byggt om busshållplatsen, som har tillgänglighetsanpassats och försetts med en refug mellan busskurerna för att hindra övrig trafik att passera när bussen stannat för att släppa av eller på resenärer.

– Stoppet kommer inte bli längre än vid ett rödljus i andra städer, så det ska inte bli några problem, menar Lars Glad.

Målat övergångsställe

Ett målat övergångsställe och en ny cykelöverfart har också ordnats, något som har efterlysts sedan livsmedelsbutiken och nya Hem & Hobby etablerade sig på Åsenområdet.

En cykelparkering med ett 20-tal platser och en bänk av modell som finns på Stora torget har också kommit på plats.

Säkrare cykelöverfart

Lars Glad ser den nya överfarten som en del i utbyggnaden av cykelvägnätet i stan och är särskilt nöjd med att den tidigare sneddade cykelöverfarten nu har ersatts vid Rosenlund.

Nu får cyklisterna passera rakt över Skövdevägen och det ska ge dem en säkrare och tryggare överfart än den tidigare som följde banvallens dragning på diagonalen över körbanan vid den gamla banvaktarstugan.

  • Lars-Ola Carlén