07 nov 2015 06:00

07 nov 2015 10:24

HjoTiBorg får kommunpolis

NÄRINGSLIV: Trygghet och säkerhet i fokus på frukost

Hjo, Tibro och Karlsborg får gemensam kommunpolis. Rekrytering av chef pågår och målet är att fler poliser ska synas på gatorna. I Hjo upplevs trafiken som störst problem med buskörning och hastighetsöverträdelser.

Polisen håller på att formera sig, efter att de lokala polismyndigheterna samlades i en gemensam myndighet den 1 januari år.

Skaraborg är indelat i två lokalpolisområden där Hjo tillsammans med åtta andra kommuner tillhör det östra med Jan Hellnevi som chef.

Polis i HjoTiBorg

– Samtidigt som polisen centraliseras ska verksamheten decentraliseras och resurserna bli mer flexibla. Tanken är att polisen ska bli mer synlig på gator och torg, förklarar Jan Hellnevi, som var inbjuden till kommunens näringslivsfrukost tillsammans med polisens utredningsansvarige Magnus Karlsson.

Ett led i att polisen ska komma närmare medborgarna är att inrätta kommunpoliser. För Hjos del handlar det om ett samarbete med Tibro och Karlsborg.

Inte fler stationer

– Men vi kommer inte att slå upp en massa polisstationer, utan polisen ska vara mer synlig ute i verksamheten. Rekrytering av chef för kommunpolisen, som får placering på stationen i Karlsborg, pågår, berättar Jan Hellnevi.

Magnus Karlsson kunde konstatera att Hjo inte sticker ut när det gäller polisiära händelser på vare sig det ena eller andra sättet.

– Trafik är det vi får mest signaler om i olika former med buskörning, hastighetsöverträdelser och parkeringssituationen.

Detta bekräftades också av de 20-talet medverkande vid frukostmötet som kunde vittna om bekymmer framför allt på fredags- och lördagskvällar, i centrala Hjo, men även på industriområdet.

Bränna däck

Ett förslag som togs upp var att ge de bilburna en plats att köra av sig och bränna däck och köra moped. Något som har provats med framgång i andra kommuner.

Jan Hellnevi kunde också berätta att polisen tänker arbeta med medborgarlöften där man identifierar vad som är problem i exempelvis Hjo ur polisiär synpunkt.

– Genom att samla in synpunkter från olika håll på respektive ort får man ett par, tre områden där polisen kan rikta in sina resurser för att få bort problematiken.

Under samlingen presenterade sig kommunens nye säkerhetssamordnare, Johan Bruun, som bland annat är kommunens förlängda arm till polisen och han inbjöd till dialog för att göra Hjo till en tryggare och säkrare plast att bo och leva på.

Frukostmötet innehöll också en redovisning om arbetet med att göra Hjo till en Fairtrade city.

Polisen håller på att formera sig, efter att de lokala polismyndigheterna samlades i en gemensam myndighet den 1 januari år.

Skaraborg är indelat i två lokalpolisområden där Hjo tillsammans med åtta andra kommuner tillhör det östra med Jan Hellnevi som chef.

Polis i HjoTiBorg

– Samtidigt som polisen centraliseras ska verksamheten decentraliseras och resurserna bli mer flexibla. Tanken är att polisen ska bli mer synlig på gator och torg, förklarar Jan Hellnevi, som var inbjuden till kommunens näringslivsfrukost tillsammans med polisens utredningsansvarige Magnus Karlsson.

Ett led i att polisen ska komma närmare medborgarna är att inrätta kommunpoliser. För Hjos del handlar det om ett samarbete med Tibro och Karlsborg.

Inte fler stationer

– Men vi kommer inte att slå upp en massa polisstationer, utan polisen ska vara mer synlig ute i verksamheten. Rekrytering av chef för kommunpolisen, som får placering på stationen i Karlsborg, pågår, berättar Jan Hellnevi.

Magnus Karlsson kunde konstatera att Hjo inte sticker ut när det gäller polisiära händelser på vare sig det ena eller andra sättet.

– Trafik är det vi får mest signaler om i olika former med buskörning, hastighetsöverträdelser och parkeringssituationen.

Detta bekräftades också av de 20-talet medverkande vid frukostmötet som kunde vittna om bekymmer framför allt på fredags- och lördagskvällar, i centrala Hjo, men även på industriområdet.

Bränna däck

Ett förslag som togs upp var att ge de bilburna en plats att köra av sig och bränna däck och köra moped. Något som har provats med framgång i andra kommuner.

Jan Hellnevi kunde också berätta att polisen tänker arbeta med medborgarlöften där man identifierar vad som är problem i exempelvis Hjo ur polisiär synpunkt.

– Genom att samla in synpunkter från olika håll på respektive ort får man ett par, tre områden där polisen kan rikta in sina resurser för att få bort problematiken.

Under samlingen presenterade sig kommunens nye säkerhetssamordnare, Johan Bruun, som bland annat är kommunens förlängda arm till polisen och han inbjöd till dialog för att göra Hjo till en tryggare och säkrare plast att bo och leva på.

Frukostmötet innehöll också en redovisning om arbetet med att göra Hjo till en Fairtrade city.

  • Lars-Ola Carlén