24 nov 2015 06:00

24 nov 2015 08:39

Fler boenden för asylsökande

FLYKTINGSTRÖMMEN: Hjo förbereder ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

I dagsläget har Hjo två hem för ensamkommande flyktingbarn, men trycket är stort och nu planeras fler.

– Vi förbereder för ett akutboende på Vallgården och efter årsskiftet ytterligare fler, bekräftar kommunens informationschef Lena Bogren.

Flyktingströmmen till Sverige fortsätter, vilket ställer allt högre krav på landets kommuner att ta emot fler asylsökande.

Hjo kommun ansvarar i dagsläget för två boenden för ensamkommande flyktingbarn på Sjöryd: Freja och Björken. Freja har funnits sedan februari 2013 och i dagarna öppnade Björken. I dagsläget bor fjorton ensamkommande barn på Freja och tio på Björken.

– Uppstarten av Björken har oturligt blivit lite försenad på grund av en vattenläcka, men som nu är åtgärdat. Maximalt finns här 20 platser, upplyser Lena Bogren.

Fast redan nu förbereds det för ytterligare ett boende på Vallgården, som ska stå färdigt och kunna ta emot asylsökande barn i december.

– Det handlar om tio till tolv platser, men här har vi inte löst personalfrågan än.

När det gäller asylboende för barn handlar det om dygnet runt-bemanning och den sammanlagda personalstyrkan på de två boendena på Sjöryd är 16 anställda.

Ett rykte som florerat är att gamla Posten i kommunhuset planeras för asylboende.

– Nej, det är inte aktuellt, bekräftar Bogren.

Ett annat boende för asylsökande i Hjo är Tappers, som startade upp hösten 2013. Här är inte Hjo kommun inkopplad utan detta är ett boende där Migrationsverket har tecknat ett avtal direkt med en privat aktör. I utgångsläget fanns här plats för 50 boende, men som nu fått utökas till 80.

– Vi kallar det förtätning, vilket innebär att vi plockat in fler sängar i rummen. Ett tvåbäddsrum har nu blivit fyrbädds, berättar föreståndare Lena Tapper.

I somras talades det om att Bert Karlsson och hans familjeföretag Jokarjo AB var på väg att ta över asylboendet på Tappers i Hjo.

– Det var enbart ett lösryckt rykte, konstaterar Lena Tapper.

Flyktingströmmen till Sverige fortsätter, vilket ställer allt högre krav på landets kommuner att ta emot fler asylsökande.

Hjo kommun ansvarar i dagsläget för två boenden för ensamkommande flyktingbarn på Sjöryd: Freja och Björken. Freja har funnits sedan februari 2013 och i dagarna öppnade Björken. I dagsläget bor fjorton ensamkommande barn på Freja och tio på Björken.

– Uppstarten av Björken har oturligt blivit lite försenad på grund av en vattenläcka, men som nu är åtgärdat. Maximalt finns här 20 platser, upplyser Lena Bogren.

Fast redan nu förbereds det för ytterligare ett boende på Vallgården, som ska stå färdigt och kunna ta emot asylsökande barn i december.

– Det handlar om tio till tolv platser, men här har vi inte löst personalfrågan än.

När det gäller asylboende för barn handlar det om dygnet runt-bemanning och den sammanlagda personalstyrkan på de två boendena på Sjöryd är 16 anställda.

Ett rykte som florerat är att gamla Posten i kommunhuset planeras för asylboende.

– Nej, det är inte aktuellt, bekräftar Bogren.

Ett annat boende för asylsökande i Hjo är Tappers, som startade upp hösten 2013. Här är inte Hjo kommun inkopplad utan detta är ett boende där Migrationsverket har tecknat ett avtal direkt med en privat aktör. I utgångsläget fanns här plats för 50 boende, men som nu fått utökas till 80.

– Vi kallar det förtätning, vilket innebär att vi plockat in fler sängar i rummen. Ett tvåbäddsrum har nu blivit fyrbädds, berättar föreståndare Lena Tapper.

I somras talades det om att Bert Karlsson och hans familjeföretag Jokarjo AB var på väg att ta över asylboendet på Tappers i Hjo.

– Det var enbart ett lösryckt rykte, konstaterar Lena Tapper.

  • Marita Sjöquist