27 nov 2015 11:04

27 nov 2015 11:04

Stor enighet kring budgeten

FULLMÄKTIGE: Oförändrad skatt och 15 miljoner kronor extra nästa år

SAMFÖRSTÅND. Osäkerheten i ekonomin och flyktingströmmen får politikerna i Hjo att samarbeta kring nästa års budget. Enigheten var därför stor när 2016 års budget klubbades i fullmäktige, som dessutom behandlade nio motioner och höjde va-taxan.

– Vi kan inte se att det går att göra andra prioriteringar än i majoritetens budget och lägger därför inget eget budgetförslag för nästa år. Vi är dock oroliga för underskotten som finns i vård och omsorg, samt inom barn och utbildning, förklarade Socialdemokraterns Marie Lindberg i budgetdebatten.

Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) kunde konstatera att det trots att det finns ytterligare 15 miljoner kronor i potten inför 2016 görs ett fåtal nya prioriteringar.

– Vi kan inte göra av med mer pengar än vi har, summerade Catrin Hulmarker.

Det mesta går till ökade personalkostnader och kostnadsökningar, ökade barnkullar i alla led från förskola till grundskolans nionde klass, samt att förstärka PO-tillägget.

Två nya mål fastställdes av fullmäktige, dels att motverka främlingsfientlighet, dels att skydda Vättern mot föroreningar.

Många ja-sägare

Skatten blir oförändrad 21,57 kronor per intjänad hundralapp och resultatet ska vara 9 miljoner kronor när året är slut.

– Vi har en väldig massa pengar att göra fantastisk bra verksamhet av, konstaterade Hulmarker och fick medhåll av allianskamraterna Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (KD).

Sverigedemokraterna hakade på ja-sägarna, även om Hasse Nörgård tyckte att kravet på effektivisering med 0,75 procent borde vara högre för att sätta viss ”press” på verksamheten.

Det fick Marie Lindberg (S) att ta till orda:

– Det finns inget egenintresse att ha effektiviseringskrav med en viss procentsats.

Ingen skattehöjning

Dominic Summerton (V) poängterade vikten av budget i balans och undrade om skattehöjning hade diskuterats i budgetberedningen.

Catrin Hulmarker var mest förundrad över frågan, eftersom Vänstern sitter med i budgetberedningen och inte tagit upp saken där, men ser inte någon anledning att höja skatten i nuläget.

– Att vi inte har behövt höja skatten på tio, elva år är ett tecken på en välmående kommun och det ska väldigt mycket till för att vi ska höja skatten. De två närmaste åren ser jag ingen anledning att ens behöva diskutera frågan, deklarerade oppositionsrådet Pierre Robert Rydén (S).

Miljöpartiets Anders Thornblad föreslog att kommunen ska satsa en miljon kronor på Klimatklivet och avsätta 3 miljoner kronor till en social investeringsfond. Finansieringen skulle ske med lån.

I omröstningen fick dock MP enbart stöd av Vänsterpartiet och reserverade sig.

Nio motioner besvarades under kvällen och ytterligare tre lämnades in. Va-taxan höjs från årsskiftet med fyra procent, vilket motsvarar 225 kronor per år för en normalvilla.

Frågan vart fullmäktige ska hålla sina sammanträden när medborgarhuset Park byggs om nästa år var en stridsfråga i kommunstyrelsen, men fullmäktiges ordförande Michael Kihlström göt olja på vågorna genom att utlova en utvärdering om det blev ohållbart att hålla möten i sessionssalen i stadshuset, när det gäller tillgänglighet och ventilation.

Under kvällen stod en av Centern stolar tom och nämndordförande Björn Bröne (L) redogjorde för byggnadsnämndens verksamhet.

– Vi kan inte se att det går att göra andra prioriteringar än i majoritetens budget och lägger därför inget eget budgetförslag för nästa år. Vi är dock oroliga för underskotten som finns i vård och omsorg, samt inom barn och utbildning, förklarade Socialdemokraterns Marie Lindberg i budgetdebatten.

Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) kunde konstatera att det trots att det finns ytterligare 15 miljoner kronor i potten inför 2016 görs ett fåtal nya prioriteringar.

– Vi kan inte göra av med mer pengar än vi har, summerade Catrin Hulmarker.

Det mesta går till ökade personalkostnader och kostnadsökningar, ökade barnkullar i alla led från förskola till grundskolans nionde klass, samt att förstärka PO-tillägget.

Två nya mål fastställdes av fullmäktige, dels att motverka främlingsfientlighet, dels att skydda Vättern mot föroreningar.

Många ja-sägare

Skatten blir oförändrad 21,57 kronor per intjänad hundralapp och resultatet ska vara 9 miljoner kronor när året är slut.

– Vi har en väldig massa pengar att göra fantastisk bra verksamhet av, konstaterade Hulmarker och fick medhåll av allianskamraterna Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (KD).

Sverigedemokraterna hakade på ja-sägarna, även om Hasse Nörgård tyckte att kravet på effektivisering med 0,75 procent borde vara högre för att sätta viss ”press” på verksamheten.

Det fick Marie Lindberg (S) att ta till orda:

– Det finns inget egenintresse att ha effektiviseringskrav med en viss procentsats.

Ingen skattehöjning

Dominic Summerton (V) poängterade vikten av budget i balans och undrade om skattehöjning hade diskuterats i budgetberedningen.

Catrin Hulmarker var mest förundrad över frågan, eftersom Vänstern sitter med i budgetberedningen och inte tagit upp saken där, men ser inte någon anledning att höja skatten i nuläget.

– Att vi inte har behövt höja skatten på tio, elva år är ett tecken på en välmående kommun och det ska väldigt mycket till för att vi ska höja skatten. De två närmaste åren ser jag ingen anledning att ens behöva diskutera frågan, deklarerade oppositionsrådet Pierre Robert Rydén (S).

Miljöpartiets Anders Thornblad föreslog att kommunen ska satsa en miljon kronor på Klimatklivet och avsätta 3 miljoner kronor till en social investeringsfond. Finansieringen skulle ske med lån.

I omröstningen fick dock MP enbart stöd av Vänsterpartiet och reserverade sig.

Nio motioner besvarades under kvällen och ytterligare tre lämnades in. Va-taxan höjs från årsskiftet med fyra procent, vilket motsvarar 225 kronor per år för en normalvilla.

Frågan vart fullmäktige ska hålla sina sammanträden när medborgarhuset Park byggs om nästa år var en stridsfråga i kommunstyrelsen, men fullmäktiges ordförande Michael Kihlström göt olja på vågorna genom att utlova en utvärdering om det blev ohållbart att hålla möten i sessionssalen i stadshuset, när det gäller tillgänglighet och ventilation.

Under kvällen stod en av Centern stolar tom och nämndordförande Björn Bröne (L) redogjorde för byggnadsnämndens verksamhet.

  • Lars-Ola Carlén