03 dec 2015 06:00

03 dec 2015 06:00

Vårdnadsbidraget avskaffas nästa år

SISTA CHANSEN: Upphör helt i januari 2018

Vårdnadsbidraget avskaffas den 1 februari nästa år. I Hjo är det 18 barn som omfattas, där föräldrar med barn i åldern ett upp till tre år får 3 000 kronor i månaden i kommunalt bidrag.

Riksdagen har nu sagt ja till att avskaffa vårdnadsbidraget som infördes av regeringen Reinfeldt i juli 2008. Hjo var en av de 115 kommuner som införde vårdnadsbidraget, som nu upphör. Sista chansen att söka och bli beviljad vårdnadsbidrag är fram till den sista januari nästa år.

– I dagsläget är det 18 barn som har beviljats vårdnadsbidrag, berättar barn- och utbildningschef Kjell-Åke Berglund.

Runt 15 barn

I Hjo har det varierat runt femton barn, från tio upp till 18, som haft vårdnadsbidrag genom åren.

Vårdnadsbidraget kan sökas för barn mellan ett och upp till tre år och föräldrarna får kommunalt bidrag med 3 000 kronor i månaden.

De familjer som har fått beviljat vårdnadsbidrag får behålla det perioden ut och som längst blir det fram till januari 2018.

I och med vårdnadsbidragets avskaffande får kommunen räkna med något fler barn i barnomsorgen framöver.

Riksdagen har nu sagt ja till att avskaffa vårdnadsbidraget som infördes av regeringen Reinfeldt i juli 2008. Hjo var en av de 115 kommuner som införde vårdnadsbidraget, som nu upphör. Sista chansen att söka och bli beviljad vårdnadsbidrag är fram till den sista januari nästa år.

– I dagsläget är det 18 barn som har beviljats vårdnadsbidrag, berättar barn- och utbildningschef Kjell-Åke Berglund.

Runt 15 barn

I Hjo har det varierat runt femton barn, från tio upp till 18, som haft vårdnadsbidrag genom åren.

Vårdnadsbidraget kan sökas för barn mellan ett och upp till tre år och föräldrarna får kommunalt bidrag med 3 000 kronor i månaden.

De familjer som har fått beviljat vårdnadsbidrag får behålla det perioden ut och som längst blir det fram till januari 2018.

I och med vårdnadsbidragets avskaffande får kommunen räkna med något fler barn i barnomsorgen framöver.

  • Lars-Ola Carlén