07 jan 2016 12:35

07 jan 2016 12:35

Antalet företag växer långsamt

KARTLÄGGNING

De senaste fem åren har 180 nya företag registrerats i Hjo kommun. Men samtidigt har 135 företag gått i konkurs eller lagts ned. Det placerar Hjo på 37 plats i länet.

En kartläggning av ekonomiföretaget Visma visar att från 2010 till 2014 registrerades 180 nya företag i Hjo kommun samtidigt som 135 företag avregistrerades. Det gav en tillväxt med 45 nya företag, vilket är en ökning med 25 procent. Det kan jämföras med genomsnittet i Västra Götaland, som låg på 4,2 procent. Snittet för Sverige var 29 procent.

Enligt EU:s statistikbyrå har nystartade företag i Sverige den högsta överlevnadsgraden av alla EU-länder. Konkurser är heller inte huvudorsaken till att företag försvinner utan de kan handla om nedläggning på grund av dålig lönsamhet eller på grund av åldersskäl.

Bland landets 290 kommuner står Knivsta för det starkaste nyföretagandet, med en ökning på 73,9 procent.

Till och med november har 57 931 nya företag i hela landet registrerats hos Bolagsverket under 2015. Antalet avregistreringar är 85 293 företag vilket kan jämföras med 2014 med cirka 36 000 företag. Den stora skillnaden beror på att Bolagsverket under året har inlett ett arbete med att ta bort inaktiva företag ur registren.

En kartläggning av ekonomiföretaget Visma visar att från 2010 till 2014 registrerades 180 nya företag i Hjo kommun samtidigt som 135 företag avregistrerades. Det gav en tillväxt med 45 nya företag, vilket är en ökning med 25 procent. Det kan jämföras med genomsnittet i Västra Götaland, som låg på 4,2 procent. Snittet för Sverige var 29 procent.

Enligt EU:s statistikbyrå har nystartade företag i Sverige den högsta överlevnadsgraden av alla EU-länder. Konkurser är heller inte huvudorsaken till att företag försvinner utan de kan handla om nedläggning på grund av dålig lönsamhet eller på grund av åldersskäl.

Bland landets 290 kommuner står Knivsta för det starkaste nyföretagandet, med en ökning på 73,9 procent.

Till och med november har 57 931 nya företag i hela landet registrerats hos Bolagsverket under 2015. Antalet avregistreringar är 85 293 företag vilket kan jämföras med 2014 med cirka 36 000 företag. Den stora skillnaden beror på att Bolagsverket under året har inlett ett arbete med att ta bort inaktiva företag ur registren.