17 feb 2016 06:00

17 feb 2016 06:00

Lämnad ensam i 22 timmar

IVO

En anmälan enligt lex Sarah görs av kommunen till inspektionen för vård och omsorg, ivo, Detta sedan en person i Hjo varit utan assistans under ett arbetspass på 22 timmar.

Hjobon har assistans i stort sett dygnet runt, med undantag av ett par timmar på morgonen innan nästa assistent kommer. Personen har fyra assistenter som arbetar ensamma dagtid och har sovande jour nattetid i Hjobons hem.

Av anmälan framgår att kommunen missat att sätta in vikarie under ett arbetspass och att Hjobon fått klara sig ensam. Enligt personalen verkar tiden i ensamhet inte ha påverkat Hjobon i någon större grad.

Hjobon har assistans i stort sett dygnet runt, med undantag av ett par timmar på morgonen innan nästa assistent kommer. Personen har fyra assistenter som arbetar ensamma dagtid och har sovande jour nattetid i Hjobons hem.

Av anmälan framgår att kommunen missat att sätta in vikarie under ett arbetspass och att Hjobon fått klara sig ensam. Enligt personalen verkar tiden i ensamhet inte ha påverkat Hjobon i någon större grad.