18 feb 2016 06:00

18 feb 2016 06:00

Fler Hjobilarper invånare

HÅLLBARHET: Hög ökningstakt

Antalet bilar i Hjo ökade under förra året.

Vid utgången av 2015 hade Hjo 56 bilar per 100 invånare. Rikssnittet är 47 bilar. Ökningen av antalet bilar i Hjo de senaste 10 åren är från 49,5 till 55,8 bilar per 100 invånare.

2015 kunde 5,3 procent av bilarna i Hjo drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,3 procent 2005.

Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från 8 till 29 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 92 till 66 procent.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan kan man fråga sig om det hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på myndigheten Trafikanalys.

Totalt finns det 5 006 bilar i kommunen.

Vid utgången av 2015 hade Hjo 56 bilar per 100 invånare. Rikssnittet är 47 bilar. Ökningen av antalet bilar i Hjo de senaste 10 åren är från 49,5 till 55,8 bilar per 100 invånare.

2015 kunde 5,3 procent av bilarna i Hjo drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,3 procent 2005.

Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från 8 till 29 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 92 till 66 procent.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan kan man fråga sig om det hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på myndigheten Trafikanalys.

Totalt finns det 5 006 bilar i kommunen.