20 feb 2016 06:00

20 feb 2016 06:00

Avtal om friidrottsbanor klart

GULDKROKSVALLEN: Många turer runt allvädersbanorna

Nu finns det ett äntligen ett framförhandlat avtal som reglerar nyttjanderätt och skötsel av de kommande allvädersbanorna vid Guldkroksvallen. Kommunen och IFK Hjo har suttit ned och nu ligger papper klara för påskrift.
– Från vår sida har det inte varit några konstigheter alls. Vi kunde ha gjort det här för flera år sedan, kommenterar Tomas Nolegård, ordförande för IFK.

Håkan Karlsson, chef för samhällsbyggnad, bekräftar att förhandlingarna är klara och endast underskrifter fattas.

– Jätteskönt att det är färdigt! Vi i kommunen står för investeringarna och ersätter IFK Hjo för upplåtande, skötsel och renhållning, berättar Karlsson.

Ersättning

Kommunen ska, enligt avtalet, ersätta IFK Hjo med sammanlagt 30 000 kronor/år, varav 10 000 kronor för upplåtande. Skolan får fritt nyttja friidrottsbanorna mellan klockan 8-16 på vardagar. Fotbollens matcher finns reglerat.

Det har gått lite troll i anläggandet av allvädersbanorna för friidrotten. Beslutet togs för flera år sedan och pengar (två miljoner kronor) avsattes i investeringsbudgeten. Arbetet med att schakta bort kolstybben från de gamla löparbanorna inleddes, men det var då problemen började. Kolstybben var förorenad och sanering krävdes.

Ny upphandling

Dessutom avbröt kommunen en pågående upphandling eftersom alltför få anbud kommit in. Kostnaderna steg och i höstas beviljade kommunfullmäktige ytterligare 1,2 mkr till projektet.

– En ny upphandling ligger ute nu och anbuden ska vara oss tillhanda senast 18 mars, säger Håkan Karlsson.

Vis av erfarenheterna runt turerna med allväderbanorna vågar inte Håkan Karlsson utlova något exakt datum för när de kan börja tas i bruk.

– Nej, det törs jag inte riktigt, men jag hoppas och tror på att allt står klart till skolstarten i augusti 2016.

IFK-basen Tomas Nolegård är också han nöjd och tror att det blir en riktigt fin anläggning när allt är klart. Han påpekar även att skolans friidrott sedan lång tid utövats på Guldkroksvallen.

Håkan Karlsson, chef för samhällsbyggnad, bekräftar att förhandlingarna är klara och endast underskrifter fattas.

– Jätteskönt att det är färdigt! Vi i kommunen står för investeringarna och ersätter IFK Hjo för upplåtande, skötsel och renhållning, berättar Karlsson.

Ersättning

Kommunen ska, enligt avtalet, ersätta IFK Hjo med sammanlagt 30 000 kronor/år, varav 10 000 kronor för upplåtande. Skolan får fritt nyttja friidrottsbanorna mellan klockan 8-16 på vardagar. Fotbollens matcher finns reglerat.

Det har gått lite troll i anläggandet av allvädersbanorna för friidrotten. Beslutet togs för flera år sedan och pengar (två miljoner kronor) avsattes i investeringsbudgeten. Arbetet med att schakta bort kolstybben från de gamla löparbanorna inleddes, men det var då problemen började. Kolstybben var förorenad och sanering krävdes.

Ny upphandling

Dessutom avbröt kommunen en pågående upphandling eftersom alltför få anbud kommit in. Kostnaderna steg och i höstas beviljade kommunfullmäktige ytterligare 1,2 mkr till projektet.

– En ny upphandling ligger ute nu och anbuden ska vara oss tillhanda senast 18 mars, säger Håkan Karlsson.

Vis av erfarenheterna runt turerna med allväderbanorna vågar inte Håkan Karlsson utlova något exakt datum för när de kan börja tas i bruk.

– Nej, det törs jag inte riktigt, men jag hoppas och tror på att allt står klart till skolstarten i augusti 2016.

IFK-basen Tomas Nolegård är också han nöjd och tror att det blir en riktigt fin anläggning när allt är klart. Han påpekar även att skolans friidrott sedan lång tid utövats på Guldkroksvallen.

  • Glenn Svensson