05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Konst i Källeborondellen

FÖRSLAG: Välkomnande utsmyckning på temat "Tillsammans"

VISIONEN. Det finns planer på att utsmycka rondellen vid Källebo där Skövdevägen och 195:an möts. Förslaget bygger på temat för kommunens vision där ordet Tillsammans är det bärande temat. Mest spektakulär blir utsmyckningen när den lyses upp under den mörka delen av dygnet.

Det är nu drygt 15 år sedan de båda cirkulationsplatserna på 195:an vid Källebo och Ekestugan stod klara. De är båda gräsbevuxna med träd i mitten av rondellen som mäter 70 meter i diameter. Till skillnad från grannkommunernas rondeller saknar de någon form av konstnärlig utsmyckning.

Förslag diskuteras

Sedan en tid pågår diskussionen om att utsmycka åtminstone den ena av rondellerna, den vid infarten från Skövdehållet, med något som kan förknippas med Hjo och välkomna besökare och invånare när de är på väg.

– Förslaget har tagits upp i Näringslivsforum där kommunen och näringslivet möts, berättar näringslivschef Kristian Mustajärvi.

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till utsmyckning som just nu diskuteras i olika forum.

– Ur kultursynpunkt vore det naturligt att lyfta fram trästaden, som är ett starkt varumärke för Hjo. Men det är så självklart att man kanske inte ska göra det den här gången, utan i stället lyfta fram visionen, som alla invånare varit med att ta fram, resonerar Marie-Louise Fahlström, chef för kultur, turism och fritid.

Arbetsgruppen har tagit fasta på visionen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” och framför allt ordet Tillsammans och den rad av silhuetter av människor som illustreras på omslaget till visionsdokumentet.

– Tanken är att använda silhuetten och ställa 15–18 olika ”människor” i en cirkel på en sockel mitt i rondellen. Sockeln ska utsmyckas med vågor på sidan, som illustrerar Vättern. Människosilhuetterna ska utformas i transparent plexiglas och belysas i olika färger. Så mest effektfull blir utsmyckningen under den mörka delen av dygnet, konstaterar samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och fortsätter:

– Eftersom det är Trafikverket som är väghållare krävs deras tillstånd och förhoppningen är att ha ett förslag att presentera då Trafikverket gör sitt årliga besök i Hjo i början av maj.

Meningen att kommunen tillsammans med näringslivet ska stå för finansieringen av utsmyckningen.

Samarbetsprojekt

– Än är vi inte i mål, men det är ett roligt samarbetsprojekt och intresset är stort, konstaterar Kristian Mustajärvi.

Om allt går som planerat ska utsmyckningen kunna vara på plats någon gång under hösten.

Det är nu drygt 15 år sedan de båda cirkulationsplatserna på 195:an vid Källebo och Ekestugan stod klara. De är båda gräsbevuxna med träd i mitten av rondellen som mäter 70 meter i diameter. Till skillnad från grannkommunernas rondeller saknar de någon form av konstnärlig utsmyckning.

Förslag diskuteras

Sedan en tid pågår diskussionen om att utsmycka åtminstone den ena av rondellerna, den vid infarten från Skövdehållet, med något som kan förknippas med Hjo och välkomna besökare och invånare när de är på väg.

– Förslaget har tagits upp i Näringslivsforum där kommunen och näringslivet möts, berättar näringslivschef Kristian Mustajärvi.

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till utsmyckning som just nu diskuteras i olika forum.

– Ur kultursynpunkt vore det naturligt att lyfta fram trästaden, som är ett starkt varumärke för Hjo. Men det är så självklart att man kanske inte ska göra det den här gången, utan i stället lyfta fram visionen, som alla invånare varit med att ta fram, resonerar Marie-Louise Fahlström, chef för kultur, turism och fritid.

Arbetsgruppen har tagit fasta på visionen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” och framför allt ordet Tillsammans och den rad av silhuetter av människor som illustreras på omslaget till visionsdokumentet.

– Tanken är att använda silhuetten och ställa 15–18 olika ”människor” i en cirkel på en sockel mitt i rondellen. Sockeln ska utsmyckas med vågor på sidan, som illustrerar Vättern. Människosilhuetterna ska utformas i transparent plexiglas och belysas i olika färger. Så mest effektfull blir utsmyckningen under den mörka delen av dygnet, konstaterar samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och fortsätter:

– Eftersom det är Trafikverket som är väghållare krävs deras tillstånd och förhoppningen är att ha ett förslag att presentera då Trafikverket gör sitt årliga besök i Hjo i början av maj.

Meningen att kommunen tillsammans med näringslivet ska stå för finansieringen av utsmyckningen.

Samarbetsprojekt

– Än är vi inte i mål, men det är ett roligt samarbetsprojekt och intresset är stort, konstaterar Kristian Mustajärvi.

Om allt går som planerat ska utsmyckningen kunna vara på plats någon gång under hösten.

  • Lars-Ola Carlén