02 maj 2016 06:00

02 maj 2016 07:27

Kunder drabbas när kopparnätet avvecklas

OLÖNSAMT: Telia börjar avveckla kopparnätet

Telia håller på att montera ned delar av kopparnätet för fast telefoni, bredband, tv och andra digitala tjänster. I Hjo berörs 450 hushåll och företag när koppartråden klipps och sju telestationer stängs den 31 mars nästa år.

Det pågår en nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige. Delar av det i bland 60 år gamla kopparnätet ska avvecklas, eftersom kapaciteten inte räcker till i en allt mer digitaliserad vardag där en snabb och stabil uppkoppling med hög hastighet blir allt viktigare där vi bor, arbetar och rör oss.

Telia (en gång i tiden Televerket) avvecklar kopparnätet genom att stänga telestationer runt om i landet och nu berörs även hushåll och företag i Hjo kommun.

Den 31 mars nästa år kommer sju av totalt elva telestationer i kommunen att stängas. Då blir det tyst i den fasta telefonen och svart i rutan på tv:n, datorn och surfplattan för boende utmed Vättern norr och söder om Hjo stad, samt i Mofalla, och som har bredband via kopparnätet.

450 abonnenter

– Totalt berörs 450 hushåll och företag som är anslutna till stationerna Rinkabäck, Gate, Norra Fågelås, Almnäsbruk, Grevbäck, Ulvhult och Gråhall, berättar kommunens informatör Lena Bogren.

Återstående stationer är Hjo stad, Blikstorp/Fridene, Korsberga och Kullebäcken. När även de ska stängas finns i dag ingen information om.

– Kommunen är inte aktiv part i förändringen men vill ändå hjälpa till att sprida information om vad som är på gång. I Hjo kommun har fiberutbyggnaden via energibolaget kommit långt, men en fulltsändig utbyggnad kommer inte vara färdig vid avvecklingen av kopparnätet, säger Lena Bogren.

Delvis påbörjat

Det bekräftas av Hjo Energis vd Håkan Karlsson, som berättar att trycket på att ansluta fastigheter till fibernätet är stort i hela kommunen. Fiberutbygganden har delvis kommit i gång i de berörda områdena. Åtminstone i de mindre tätorterna.

– I Korsgården och kyrkbyn i Grevbäck är det klart till alla som vill ha, Lidängen installeras i maj och i Gate är utbygganden påbörjad, berättar Håkan Karlsson.

Sedan återstår alla på rena landsbygden.

Alla berörda kommer inom kort att få information och möjlighet att göra en intresseanmälan för anslutning till det så kallade stadsnätet för bredbandsuppkoppling via fiber.

– Vi har redan i dag dragit fram fiber till alla telestationer i kommunen, men sedan måste alla abonnenter anslutas dit när kopparnätet stängs, förklarar Håkan Karlsson.

Berörda informeras

Som ägare av kopparnätet har Telia ett särskilt ansvar att se till så att alla får en lösning med antingen fiberanslutning eller via mobilnätet.

– Telia kommer att informera alla berörda och ge vägledning till de alternativ som finns tillgängliga, säger Lena Bogren.

Det pågår en nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige. Delar av det i bland 60 år gamla kopparnätet ska avvecklas, eftersom kapaciteten inte räcker till i en allt mer digitaliserad vardag där en snabb och stabil uppkoppling med hög hastighet blir allt viktigare där vi bor, arbetar och rör oss.

Telia (en gång i tiden Televerket) avvecklar kopparnätet genom att stänga telestationer runt om i landet och nu berörs även hushåll och företag i Hjo kommun.

Den 31 mars nästa år kommer sju av totalt elva telestationer i kommunen att stängas. Då blir det tyst i den fasta telefonen och svart i rutan på tv:n, datorn och surfplattan för boende utmed Vättern norr och söder om Hjo stad, samt i Mofalla, och som har bredband via kopparnätet.

450 abonnenter

– Totalt berörs 450 hushåll och företag som är anslutna till stationerna Rinkabäck, Gate, Norra Fågelås, Almnäsbruk, Grevbäck, Ulvhult och Gråhall, berättar kommunens informatör Lena Bogren.

Återstående stationer är Hjo stad, Blikstorp/Fridene, Korsberga och Kullebäcken. När även de ska stängas finns i dag ingen information om.

– Kommunen är inte aktiv part i förändringen men vill ändå hjälpa till att sprida information om vad som är på gång. I Hjo kommun har fiberutbyggnaden via energibolaget kommit långt, men en fulltsändig utbyggnad kommer inte vara färdig vid avvecklingen av kopparnätet, säger Lena Bogren.

Delvis påbörjat

Det bekräftas av Hjo Energis vd Håkan Karlsson, som berättar att trycket på att ansluta fastigheter till fibernätet är stort i hela kommunen. Fiberutbygganden har delvis kommit i gång i de berörda områdena. Åtminstone i de mindre tätorterna.

– I Korsgården och kyrkbyn i Grevbäck är det klart till alla som vill ha, Lidängen installeras i maj och i Gate är utbygganden påbörjad, berättar Håkan Karlsson.

Sedan återstår alla på rena landsbygden.

Alla berörda kommer inom kort att få information och möjlighet att göra en intresseanmälan för anslutning till det så kallade stadsnätet för bredbandsuppkoppling via fiber.

– Vi har redan i dag dragit fram fiber till alla telestationer i kommunen, men sedan måste alla abonnenter anslutas dit när kopparnätet stängs, förklarar Håkan Karlsson.

Berörda informeras

Som ägare av kopparnätet har Telia ett särskilt ansvar att se till så att alla får en lösning med antingen fiberanslutning eller via mobilnätet.

– Telia kommer att informera alla berörda och ge vägledning till de alternativ som finns tillgängliga, säger Lena Bogren.

  • Lars-Ola Carlén