07 jun 2016 06:00

07 jun 2016 06:39

Hjo kan få ny skola för F-6

UTBILDNING: De nuvarande lokalerna räcker inte till

Skolorna i centrala Hjo har nått sin maxkapacitet.
– Hösten 2017 behövs fler lokaler för att kunna ta emot alla elever, säger Katarina Levenby, verksamhetschef barn och utbildning.

Antalet elever har ökat. Guldkroks- och Hammarnskolan har redan fler elever än vad lokalerna är avsedda för. Att Guldkroksskolan dessutom är i behov av renovering gör inte situationen bättre.

– Man kan inte trycka ihop mer för att få plats, säger Katarina Levenby.

Förskolebarnen blir allt fler både på grund av en ökad inflyttning och antalet födslar.

– Det ökar med en klass varje år, säger Katarina Levenby.

En arbetsgrupp som förutom verksamhetschefen består av representanter från skolorna, en verksamhetsekonom, fastighetschef och utredningsledare har gjort en översyn av lokalsituationen. De har arbetat fram olika förslag på tänkbara åtgärder, både på lång- och kort sikt.

Tre förslag

De har tagit fram tre alternativ som politikerna nu ska ta ställning till. Det handlar om att bussa eleverna till skolor i ytterområdena, skapa tillfälliga lokaler i form av modulhus eller att bygga en helt ny skola i något av de växande områdena.

– Allihop är genomförbara och alla medför en kostnadsökning, säger Katarina Levenby.

Arbetsgruppen förespråkar byggnationen av en helt ny skola, något som beräknas kosta 82 miljoner kronor enligt den framtagna kostnadsanalysen.

– I Hjo har man en vision om att växa. Lyckas man med det behöver man satsa, säger Katarina Levenby.

Eftersom uppförandet av en ny skola skulle ta tid rekommenderas även lösningen med tillfälliga lokaler. Det skulle kunna ske i form av modulhus, på tomten där Guldkroksskolans H-hus i dag står.

Kostar minst

Det mest kostnadseffektiva alternativet är att bussa eleverna till redan befintliga skolor i utkanten av Hjo, i Korsberga och Fågelås.

– Det är en lösning som håller i två till tre år sedan är även de skolor fulla, säger Katarina Levenby.

Metoden har fler nackdelar.

– Det kanske inte är så uppskattat av alla föräldrar och elever. Vi måste ändå kunna erbjuda ett centralt fritids, säger Katarina Levenby.

Ta ställning

Arbetsgruppen förordar inte att bygga ut de största skolorna.

– Vi vill inte bygga ut Guldkroksskolan, det är inte bra att ha så många barn på samma ställe, säger Katarina Levenby.

Det är oklart varför kommunen inte har gjort mer för att undvika platsbristen.

– Jag tror att man har pratat om det ganska länge, men man har valt att prioritera andra saker och nu är det skarpt läge, säger Katarina Levenby.

Hon har nyligen tillträtt som verksamhetschef och kan inte klargöra precis hur diskussionerna har gått.

Politikerna förväntas fatta ett beslut till hösten.

Antalet elever har ökat. Guldkroks- och Hammarnskolan har redan fler elever än vad lokalerna är avsedda för. Att Guldkroksskolan dessutom är i behov av renovering gör inte situationen bättre.

– Man kan inte trycka ihop mer för att få plats, säger Katarina Levenby.

Förskolebarnen blir allt fler både på grund av en ökad inflyttning och antalet födslar.

– Det ökar med en klass varje år, säger Katarina Levenby.

En arbetsgrupp som förutom verksamhetschefen består av representanter från skolorna, en verksamhetsekonom, fastighetschef och utredningsledare har gjort en översyn av lokalsituationen. De har arbetat fram olika förslag på tänkbara åtgärder, både på lång- och kort sikt.

Tre förslag

De har tagit fram tre alternativ som politikerna nu ska ta ställning till. Det handlar om att bussa eleverna till skolor i ytterområdena, skapa tillfälliga lokaler i form av modulhus eller att bygga en helt ny skola i något av de växande områdena.

– Allihop är genomförbara och alla medför en kostnadsökning, säger Katarina Levenby.

Arbetsgruppen förespråkar byggnationen av en helt ny skola, något som beräknas kosta 82 miljoner kronor enligt den framtagna kostnadsanalysen.

– I Hjo har man en vision om att växa. Lyckas man med det behöver man satsa, säger Katarina Levenby.

Eftersom uppförandet av en ny skola skulle ta tid rekommenderas även lösningen med tillfälliga lokaler. Det skulle kunna ske i form av modulhus, på tomten där Guldkroksskolans H-hus i dag står.

Kostar minst

Det mest kostnadseffektiva alternativet är att bussa eleverna till redan befintliga skolor i utkanten av Hjo, i Korsberga och Fågelås.

– Det är en lösning som håller i två till tre år sedan är även de skolor fulla, säger Katarina Levenby.

Metoden har fler nackdelar.

– Det kanske inte är så uppskattat av alla föräldrar och elever. Vi måste ändå kunna erbjuda ett centralt fritids, säger Katarina Levenby.

Ta ställning

Arbetsgruppen förordar inte att bygga ut de största skolorna.

– Vi vill inte bygga ut Guldkroksskolan, det är inte bra att ha så många barn på samma ställe, säger Katarina Levenby.

Det är oklart varför kommunen inte har gjort mer för att undvika platsbristen.

– Jag tror att man har pratat om det ganska länge, men man har valt att prioritera andra saker och nu är det skarpt läge, säger Katarina Levenby.

Hon har nyligen tillträtt som verksamhetschef och kan inte klargöra precis hur diskussionerna har gått.

Politikerna förväntas fatta ett beslut till hösten.

Elevunderlag

Skola Elevkapacitet F-6 Antal elever i nuläget

Fågelås skola 85 (12 per årskurs) 55

Korsberga skola 105 (15 per årskurs) 78

Hammarnskolan 168 (24 per klass) 176

Guldkroksskolan 336 (24 per klass) 364