09 sep 2016 09:40

09 sep 2016 09:40

Företagsbot för miljöbrott

UTSLÄPP

En Hjoföretagare ska betala 75 000 kronor i företagsbot för miljöbrott.

I maj släpptes 50 liter diesel ut i en dagvattenbrunn och vidare ut i Sjörydsbäcken, som är ett vattenskyddsområde, i samband med påfyllning av ett oljefat från en cistern. Företrädare för bolaget hade lämnat tankningen utan uppsikt, vilket gjorde att diesel rann ut när fatet blev överfyllt.

I maj släpptes 50 liter diesel ut i en dagvattenbrunn och vidare ut i Sjörydsbäcken, som är ett vattenskyddsområde, i samband med påfyllning av ett oljefat från en cistern. Företrädare för bolaget hade lämnat tankningen utan uppsikt, vilket gjorde att diesel rann ut när fatet blev överfyllt.