09 sep 2016 06:00

09 sep 2016 06:00

Sprängde 9000-strecket

BEFOLKNINGSTILLVÄXT: Magisk gräns passerad

9009.
I juli månad passerade invånarantalet i Hjo det magiska 9000-strecket efter en folkökning på hela 34 personer.

Under våren har det månadsvis gått upp och ner med befolkningstillväxten i kommunen enligt Statistiska centralbyråns (SCB) offentliga statistik. Vid halvårsskiftet stod det på minus.

Juli blev dock något av en rekordmånad. Stor inflyttning och plus i födelseöverskottet (fler födda än avlidna) innebär att det i dag finns 26 fler Hjobor än vid årsskiftet och därmed sprängdes 9000-vallen.

Årsrekord

När det gäller antalet nyfödda så slogs årsrekord. 10 barn såg världens ljus i juli och antalet avlidna var mycket lågt; fyra personer. Det kan jämföras med exempelvis februari då fyra föddes och 14 Hjobor avled.

59 personer, varav 10 från utlandet, har flyttat till kommunen under juli medan 31 har lämnat. Alltså ett överskott på 28 personer.

Ropa inte hej

Man får gå tillbaka ända till 1997 för att hitta en befolkningssiffra för Hjo som ligger över 9000 invånare. Hittills under 2000-talet har det varit mycket upp och ner med plus respektive minus ungefär vartannat år.

Hjo kommun har som mål att öka invånarantalet och just nu ser det tämligen ljust ut. Efter att högskolor och andra utbildningar dragit i gång i början av hösten, så kan det dock ändras. Alltså är det kanske bäst att ”inte ropa hej innan man är över bäcken”.

Under våren har det månadsvis gått upp och ner med befolkningstillväxten i kommunen enligt Statistiska centralbyråns (SCB) offentliga statistik. Vid halvårsskiftet stod det på minus.

Juli blev dock något av en rekordmånad. Stor inflyttning och plus i födelseöverskottet (fler födda än avlidna) innebär att det i dag finns 26 fler Hjobor än vid årsskiftet och därmed sprängdes 9000-vallen.

Årsrekord

När det gäller antalet nyfödda så slogs årsrekord. 10 barn såg världens ljus i juli och antalet avlidna var mycket lågt; fyra personer. Det kan jämföras med exempelvis februari då fyra föddes och 14 Hjobor avled.

59 personer, varav 10 från utlandet, har flyttat till kommunen under juli medan 31 har lämnat. Alltså ett överskott på 28 personer.

Ropa inte hej

Man får gå tillbaka ända till 1997 för att hitta en befolkningssiffra för Hjo som ligger över 9000 invånare. Hittills under 2000-talet har det varit mycket upp och ner med plus respektive minus ungefär vartannat år.

Hjo kommun har som mål att öka invånarantalet och just nu ser det tämligen ljust ut. Efter att högskolor och andra utbildningar dragit i gång i början av hösten, så kan det dock ändras. Alltså är det kanske bäst att ”inte ropa hej innan man är över bäcken”.

  • Glenn Svensson