12 sep 2016 10:10

12 sep 2016 10:10

Riseldning orsakade utryckning

SVEBRÅTA

Räddningstjänsten larmades till Svebråta vid 18-tiden under lördagseftermiddagen.

En rishög eldades och inringaren var orolig för att det skulle sprida sig till närliggande byggnader. Enligt räddningstjänsten var det ingen fara för spridning, däremot fanns det ingen som kontrollerade elden på platsen för tillfället. Något som gjorde att räddningstjänsten släckte brasan i ett förebyggande syfte innan de återgick till station.

En rishög eldades och inringaren var orolig för att det skulle sprida sig till närliggande byggnader. Enligt räddningstjänsten var det ingen fara för spridning, däremot fanns det ingen som kontrollerade elden på platsen för tillfället. Något som gjorde att räddningstjänsten släckte brasan i ett förebyggande syfte innan de återgick till station.