20 sep 2016 06:00

20 sep 2016 07:25

Planering för asfaltering på gator i stan

YTSKIKT

Under hösten kommer gator på Hammarnsjorden och Idrottsgatan att asfalteras.
Just nu pågår förberedelser inför ytbeläggningen. Häckar klipps på Hammarn och Idrottsgatan är avstängd september månad ut för höjning av kantsten, byte av belysningsstolpar och slutligen asfaltering.

Kommunen har sedan något år en underhållsplan för att komma i kapp med det eftersatta gatunderhållet.

– Vi har fått extra medel i investeringsbudgeten för gatuunderhåll och betar av allt eftersom, berättar samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson.

Hammarnsjorden

I höst är det kommunens gator på Hammarnsjorden: Bågvägen 2–22, Mellanvägen samt Slingervägen som ska asfalteras.

Kommunen har uppmanat fastighetsägarna att klippa häckar, buskar och långa grenar som sticker ut utanför tomtgränsen inför asfalteringen.

– Det finns ett antal som inte har följt detta och kommunen får därför hjälpa till med klippningen, berättar Anders Westermark, chef för gata/park.

Avstängda gator

Idrottsgatan, matargatan utmed Guldkroksvallen mellan Jönköpingsvägen och Skolgatan, är avstängd september månad ut och trafiken leds om via Gärdhemsvägen.

Delar av den gamla asfaltsbeläggningen har tagits bort och justering görs av kantsten och brunnar och fyra belysningsstolpar byts ut inför asfalteringen.

Fjärrvärme

Under veckoslutet och ett par dagar in på nästa vecka kommer även Kvarngatan att vara avstängd mellan Villagatan och Vekagatan. Detta på grund av att Hjo Energi lägger ner fjärrvärme på Kvarngatan. Omledning av trafiken sker via Villagatan-Fågelvägen-Vekagatan.

Kommunen har sedan något år en underhållsplan för att komma i kapp med det eftersatta gatunderhållet.

– Vi har fått extra medel i investeringsbudgeten för gatuunderhåll och betar av allt eftersom, berättar samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson.

Hammarnsjorden

I höst är det kommunens gator på Hammarnsjorden: Bågvägen 2–22, Mellanvägen samt Slingervägen som ska asfalteras.

Kommunen har uppmanat fastighetsägarna att klippa häckar, buskar och långa grenar som sticker ut utanför tomtgränsen inför asfalteringen.

– Det finns ett antal som inte har följt detta och kommunen får därför hjälpa till med klippningen, berättar Anders Westermark, chef för gata/park.

Avstängda gator

Idrottsgatan, matargatan utmed Guldkroksvallen mellan Jönköpingsvägen och Skolgatan, är avstängd september månad ut och trafiken leds om via Gärdhemsvägen.

Delar av den gamla asfaltsbeläggningen har tagits bort och justering görs av kantsten och brunnar och fyra belysningsstolpar byts ut inför asfalteringen.

Fjärrvärme

Under veckoslutet och ett par dagar in på nästa vecka kommer även Kvarngatan att vara avstängd mellan Villagatan och Vekagatan. Detta på grund av att Hjo Energi lägger ner fjärrvärme på Kvarngatan. Omledning av trafiken sker via Villagatan-Fågelvägen-Vekagatan.

  • Lars-Ola Carlén