10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

Studiebesök från Tyskland

NÄRINGSLIV

Tolv skolelever från Hoyerswerda i Tyskland var i förra veckan på flera studiebesök hos företag i Hjo.

Eleverna studerar det svenska arbetslivet, språket och svensk kultur. En eftermiddag avsattes till en rundvandring i kommunen där hamnen imponerade stort på besökarna. EU-projektet Erasmus som pågått i flera år möjliggör besök av den här sorten, menar Hasse Nörgård.

Eleverna studerar det svenska arbetslivet, språket och svensk kultur. En eftermiddag avsattes till en rundvandring i kommunen där hamnen imponerade stort på besökarna. EU-projektet Erasmus som pågått i flera år möjliggör besök av den här sorten, menar Hasse Nörgård.