14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 10:26

Kan åtalas efter konkurs

ANMÄLAN

En Hjoföretagare riskerar åtal efter att dennes bolag försattes i konkurs i mars 2015. I december 2014 begärdes bolaget i konkurs av Skatteverket, en begäran som överklagades men fullföljdes några månader senare.

Nu är konkursförvaltaren klar med sin utredning och detta har föranlett en anmälan till Ekobrottsmyndigheten och den kom in till tingsrätten i förra veckan.

Enligt utredningen anses bolaget ha bolaget lånat ut pengar till ett annat Hjoföretag, som sedan tidigare var på obestånd. Det har inte funnits pengar att betala moms, skatt eller sociala utgifter.

Konkursförvaltaren anser att det konkursade bolaget redan 2011 skulle ha upprättat en kontrollbalansräkning eftersom aktiekapitalet redan då hade förbrukats. I utredningen figurerar också en båt tillhörande konkursboet.

Nu är konkursförvaltaren klar med sin utredning och detta har föranlett en anmälan till Ekobrottsmyndigheten och den kom in till tingsrätten i förra veckan.

Enligt utredningen anses bolaget ha bolaget lånat ut pengar till ett annat Hjoföretag, som sedan tidigare var på obestånd. Det har inte funnits pengar att betala moms, skatt eller sociala utgifter.

Konkursförvaltaren anser att det konkursade bolaget redan 2011 skulle ha upprättat en kontrollbalansräkning eftersom aktiekapitalet redan då hade förbrukats. I utredningen figurerar också en båt tillhörande konkursboet.