20 maj 2017 06:00

20 maj 2017 06:00

S vill ha skolträdgård vid den nya skolan

MOTION: Gröna rum på skolor och förskolor

Intresset för skolträdgårdar sprider sig runt om i landet. Nu även till Hjo där Socialdemokraterna i en motion föreslår att en skolträdgård planeras vid den nya låg- och mellanstadieskolan som ska stå klar 2021.

Göteborg, Nora, Karlstad och Motala är exempel på platser där det finns pedagogiska odlingsträdgårdar på skolgårdar vid förskolor och skolor.

Bättre miljö

– Det ger barnen möjlighet att läsa sig att odla, ta hand om väster och se hur odlandet bidrar till en bättre miljö. Skolgården blir på så vi inte bara en plats för lek på raster och lediga stunder, utan också en plats för hälsa och utveckling, skriver Bodil Hedin (S) i motionen, som antagits som gruppmotion av Socialdemokraterna.

Rum för lärande behöver inte vara klassrum, konstaterar Bodil Hedin och menar att arbete i egen skolträdgård ger nya förutsättningar för elever att lära:

Nya skolan

– De lär sig att lösa problem, tänka kritiskt, med nyfikenhet ta sig an utmaningar, de stimuleras till att vara fantasirika och att utveckla entreprenörskap.

I första hand vill Socialdemokraterna att en skolträdgård finns med vid planeringen av den nya låg- och mellanstadieskolan som ska stå klar 2021, och att man på sikt planerar för skolträdgårdar i kommunens övriga skolor och förskolor.

Göteborg, Nora, Karlstad och Motala är exempel på platser där det finns pedagogiska odlingsträdgårdar på skolgårdar vid förskolor och skolor.

Bättre miljö

– Det ger barnen möjlighet att läsa sig att odla, ta hand om väster och se hur odlandet bidrar till en bättre miljö. Skolgården blir på så vi inte bara en plats för lek på raster och lediga stunder, utan också en plats för hälsa och utveckling, skriver Bodil Hedin (S) i motionen, som antagits som gruppmotion av Socialdemokraterna.

Rum för lärande behöver inte vara klassrum, konstaterar Bodil Hedin och menar att arbete i egen skolträdgård ger nya förutsättningar för elever att lära:

Nya skolan

– De lär sig att lösa problem, tänka kritiskt, med nyfikenhet ta sig an utmaningar, de stimuleras till att vara fantasirika och att utveckla entreprenörskap.

I första hand vill Socialdemokraterna att en skolträdgård finns med vid planeringen av den nya låg- och mellanstadieskolan som ska stå klar 2021, och att man på sikt planerar för skolträdgårdar i kommunens övriga skolor och förskolor.

  • Lars-Ola Carlén