10 jul 2017 06:00

11 jul 2017 17:49

Ska studera fritidsfisket i Vättern

HJO: Ett uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten

Nu kan den som är ute och fiskar i Vättern bli intervjuad. Havs- och vattenmyndigheten vill samla kunskap om fritidsfisket för att säkerställa ett fortsatt bra fiske.

Nyligen inleddes en undersökning riktad mot fritidsfisket i Vättern. Undersökningen utförs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Sportfiskarna. Uppdraget sker på beställning av Havs- och vattenmyndigheten.

Göran Sundblad från SLU som är projektledare berättar att det främst är arterna lax, öring och röding som de kommer att fokusera på. Detta gör de eftersom Vätterns förhållanden med dess klara näringsfattiga vatten och stora djup ger goda förutsättningar för just dessa arter.

– Vi kommer ha båtar ute på sjön där vi ska försöka intervjua folk och vi kommer också använda oss utav en webbenkät på SLU:s hemsida som vi hoppas så många fritidsfiskare som möjligt kan svara på, berättar han.

Frågorna kommer vara bland annat om hur länge man fiskat och om man tar upp fångsten eller släpper tillbaka den i vattnet igen. De vill få reda på fiskevanor och hur man upplever resultatet av sitt fiskande.

Räkna båtar

Rasmus Linderfalk från Länsstyrelsen i Jönköpings län var nyligen på plats i Hjo hamn och visade upp den nya fisketillsynsbåten Rödingen II. Till tidningen berättade han också om undersökningen.

– Vi kommer hålla oss i Hjo, Hästholmen, Gränna och Motala nu i juli och i november för att räkna båtar som är på väg ut ur hamnarna, berättade han.

I juli är det väldigt bra fiske och mest fritidsfiskare är ute då många är lediga. I november är det främst bra laxfiske och de har sett studier att det är bättre på hösten än våren.

Båträkningen kommer också ske från båtarna på sjön och dessutom även från flygplan som kommer flyga över sjön.

De vet att fisket ska vara bra i Vättern. Det har visat en positiv utveckling där arterna öring och röding som finns naturligt i sjön har ökat. Rasmus Linderfalk vill upplysa om att undersökningen inte görs för att det är något alarmerande med sjön utan för att man i dagens läge har en dålig bild av fritidsfiskes omfattning.

Undersökningen ingår i ett rikstäckande projekt som inkluderar kusten och de fem stora sjöarna i landet.

Nyligen inleddes en undersökning riktad mot fritidsfisket i Vättern. Undersökningen utförs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Sportfiskarna. Uppdraget sker på beställning av Havs- och vattenmyndigheten.

Göran Sundblad från SLU som är projektledare berättar att det främst är arterna lax, öring och röding som de kommer att fokusera på. Detta gör de eftersom Vätterns förhållanden med dess klara näringsfattiga vatten och stora djup ger goda förutsättningar för just dessa arter.

– Vi kommer ha båtar ute på sjön där vi ska försöka intervjua folk och vi kommer också använda oss utav en webbenkät på SLU:s hemsida som vi hoppas så många fritidsfiskare som möjligt kan svara på, berättar han.

Frågorna kommer vara bland annat om hur länge man fiskat och om man tar upp fångsten eller släpper tillbaka den i vattnet igen. De vill få reda på fiskevanor och hur man upplever resultatet av sitt fiskande.

Räkna båtar

Rasmus Linderfalk från Länsstyrelsen i Jönköpings län var nyligen på plats i Hjo hamn och visade upp den nya fisketillsynsbåten Rödingen II. Till tidningen berättade han också om undersökningen.

– Vi kommer hålla oss i Hjo, Hästholmen, Gränna och Motala nu i juli och i november för att räkna båtar som är på väg ut ur hamnarna, berättade han.

I juli är det väldigt bra fiske och mest fritidsfiskare är ute då många är lediga. I november är det främst bra laxfiske och de har sett studier att det är bättre på hösten än våren.

Båträkningen kommer också ske från båtarna på sjön och dessutom även från flygplan som kommer flyga över sjön.

De vet att fisket ska vara bra i Vättern. Det har visat en positiv utveckling där arterna öring och röding som finns naturligt i sjön har ökat. Rasmus Linderfalk vill upplysa om att undersökningen inte görs för att det är något alarmerande med sjön utan för att man i dagens läge har en dålig bild av fritidsfiskes omfattning.

Undersökningen ingår i ett rikstäckande projekt som inkluderar kusten och de fem stora sjöarna i landet.

  • Erik Lundh