13 feb 2018 10:44

13 feb 2018 10:44

Kommunen sparkar sin kulturchef

ARBETSMILJÖ: Varsel om avsked efter utredning

Hjo kommun sparkar chefen för Kultur, turism och fritid.
Det står klart efter förhandlingar med verksamhetschefens fackförbund Ledarna. I ett pressmeddelande skriver Hjo kommun att chefen ”varslats om avsked” och att en arbetsrättslig process är påbörjad.

Den kommunala chefen blev arbetsbefriad med lön strax efter jul, i första hand till 27 januari, men tidsperioden förlängdes fram till 12 februari med hänvisning till att en arbetsmiljökartläggning skulle slutföras.

– Kartläggningen är nu genomförd och visar med all tydlighet på att verksamhetschefen brustit i sitt ledarskap och ett flertal personer i chefens närhet har upplevt situationer som kränkande, skriver Hjo kommun i pressmeddelandet och fortsätter:

– Resultatet av kartläggningen visar på en samstämmig bild som sträcker sig under ett flertal år och är inte på något sätt förenligt med kommunens värdegrund och ledarmodell. Samtal har vid upprepade tillfällen förts under åren om dennes ledarskap och bemötande utan att någon förbättring har skett.

Eftersom en arbetsrättslig process nu är påbörjad, vill kommunen i dagsläget inte ge några ytterligare kommentarer.

Christer Svensson kommer att fortsätta som tillförordnad verksamhetschef så länge den arbetsrättsliga processen pågår.

Den kommunala chefen blev arbetsbefriad med lön strax efter jul, i första hand till 27 januari, men tidsperioden förlängdes fram till 12 februari med hänvisning till att en arbetsmiljökartläggning skulle slutföras.

– Kartläggningen är nu genomförd och visar med all tydlighet på att verksamhetschefen brustit i sitt ledarskap och ett flertal personer i chefens närhet har upplevt situationer som kränkande, skriver Hjo kommun i pressmeddelandet och fortsätter:

– Resultatet av kartläggningen visar på en samstämmig bild som sträcker sig under ett flertal år och är inte på något sätt förenligt med kommunens värdegrund och ledarmodell. Samtal har vid upprepade tillfällen förts under åren om dennes ledarskap och bemötande utan att någon förbättring har skett.

Eftersom en arbetsrättslig process nu är påbörjad, vill kommunen i dagsläget inte ge några ytterligare kommentarer.

Christer Svensson kommer att fortsätta som tillförordnad verksamhetschef så länge den arbetsrättsliga processen pågår.

  • Glenn Svensson