14 mar 2018 09:59

14 mar 2018 10:03

Kommunen har gjort upp med varslad chef

HJO

Hjo kommun har kommit överens med den arbetsbefriade chefen för kultur, turism och fritid om att anställningen upphör i början av december. Under tiden är chefen arbetsbefriad.

Verksamhetschefen blev arbetsbefriad strax efter jul och varslades i februari om avsked av kommunen på grund av kränkande särbehandling och att det framkommit allvarliga brister i chefens ledarskap i den kartläggning som genomförts .

En arbetsrättslig process påbörjades därefter med verksamhetschefens fackförbund Ledarna.

Nu har en överenskommelse gjorts mellan kommunen och Ledarna som innebär att chefen slutar och parterna skiljs åt.

Enligt ett pressmeddelande från Hjo kommun tar anställningen slut den 7 december och verksamhetschefen är arbetsbefriad fram till dess.

Christer Svensson, som är fritidsansvarig, kommer att fortsätta som tillförordnad verksamhetschef fram till dess en ny chef är på plats.

Verksamhetschefen blev arbetsbefriad strax efter jul och varslades i februari om avsked av kommunen på grund av kränkande särbehandling och att det framkommit allvarliga brister i chefens ledarskap i den kartläggning som genomförts .

En arbetsrättslig process påbörjades därefter med verksamhetschefens fackförbund Ledarna.

Nu har en överenskommelse gjorts mellan kommunen och Ledarna som innebär att chefen slutar och parterna skiljs åt.

Enligt ett pressmeddelande från Hjo kommun tar anställningen slut den 7 december och verksamhetschefen är arbetsbefriad fram till dess.

Christer Svensson, som är fritidsansvarig, kommer att fortsätta som tillförordnad verksamhetschef fram till dess en ny chef är på plats.

  • Lars-Ola Carlén