07 apr 2015 19:00

07 apr 2015 19:07

Ledningen gör en konsekvensanalys

SKARABORG: Kritik mot sommarplaner

Ambulansverksamhetens sommarplaner får kritik.

Under tisdagen inleddes arbetet med en risk- och konsekvensanalys.

Flera fackförbund och enskilda medarbetare har framfört kritiska åsikter om förslaget, som bland annat innebär att Hova, Mölltorp och Skara får mindre ambulanstid jämfört med normalläget. Dessutom ställs tre transportambulanser (Mariestad, Falköping och Lidköping) åt sidan under sommarperioden.

Hans Halén tillträdde som verksamhetschef för ambulans- och akutverksamheten vid Skaraborgs sjukhus under tisdagen.

Han betonar att förslaget handlar om att få ut optimalt av de resurser som finns.

– Vi tror inte att åtgärderna kommer att påverka hämttiderna, men allting är en resursfråga. För varje bil behövs en besättning, och det är inte lätt att rekrytera.

En av Haléns första åtgärder var att göra en risk- och konsekvensanalys av planen för sommaren.

– Just nu jobbar vi med den och ska se över om och var det kan finnas några risker.

Anmälan

Ambulansförbundet, en arbetstagarorganisation för ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor, har reagerat på planerna och enligt SR Skaraborg kommer den planerade neddragningen att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ordföranden Henrik Johansson menar att det är ett brott mot reglerna.

Bland annat på grund av att det saknas en ordentlig risk- och konsekvensanalys. Dessutom är det svårt för personalen att hinna med att öva.

– Så blir det när kamrerer får styra en verksamhet som ska ledas av personer som bygger detta på en reell riskbild, säger han till SR Skaraborg.

Tisdag eftermiddag hade inte Ivo registrerat något ärende från Ambulansförbundet avseende sommarbemanning för ambulanspersonal.

Flera fackförbund och enskilda medarbetare har framfört kritiska åsikter om förslaget, som bland annat innebär att Hova, Mölltorp och Skara får mindre ambulanstid jämfört med normalläget. Dessutom ställs tre transportambulanser (Mariestad, Falköping och Lidköping) åt sidan under sommarperioden.

Hans Halén tillträdde som verksamhetschef för ambulans- och akutverksamheten vid Skaraborgs sjukhus under tisdagen.

Han betonar att förslaget handlar om att få ut optimalt av de resurser som finns.

– Vi tror inte att åtgärderna kommer att påverka hämttiderna, men allting är en resursfråga. För varje bil behövs en besättning, och det är inte lätt att rekrytera.

En av Haléns första åtgärder var att göra en risk- och konsekvensanalys av planen för sommaren.

– Just nu jobbar vi med den och ska se över om och var det kan finnas några risker.

Anmälan

Ambulansförbundet, en arbetstagarorganisation för ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor, har reagerat på planerna och enligt SR Skaraborg kommer den planerade neddragningen att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ordföranden Henrik Johansson menar att det är ett brott mot reglerna.

Bland annat på grund av att det saknas en ordentlig risk- och konsekvensanalys. Dessutom är det svårt för personalen att hinna med att öva.

– Så blir det när kamrerer får styra en verksamhet som ska ledas av personer som bygger detta på en reell riskbild, säger han till SR Skaraborg.

Tisdag eftermiddag hade inte Ivo registrerat något ärende från Ambulansförbundet avseende sommarbemanning för ambulanspersonal.