05 feb 2016 12:11

05 feb 2016 12:17

Det är den enskilda människan vi möter

Svar till S. Johansson i MT den 4/2

Jag tror verkligen att de flesta, inklusive jag själv, håller med dig i nästan allt du skriver. Vem vill gärna ha tiggare på gatan? Det är inte vårt ansvar att hysa dem, de är medborgare i EU-länder som ska ta ansvar för sina egna medborgare på ett bättre sätt. Och om regeringen kan trycka på och förhandla med de länderna, vilket de kan, så ska regeringen göra detta. Detta görs också.

Sedan är det en helt annan fråga tycker jag att förhålla sig till de människor som trots allt är här. Det är dem vi som enskilda möter. Och då får var och en handla efter sitt eget samvete. Vill du ge en tia eller inte är naturligtvis upp till dig. Det har inte mycket med EU att göra. Eller med regeringen. För de som tigger är det konstigt nog ett rationellt beslut att komma hit och sitta i kylan utanför våra affärer. Åker de hem, är de under rådande omständigheter sämre ut. Så kommer det att bli, tills påtryckningar och ekonomisk utveckling har gjort sitt. Man är absolut inte en ond människa för att man önskar att tiggare inte tog sig hit, jag håller med. Men man är inte heller en ond människa för att man ge en tia till någon som faktiskt är här. Och att se till att de barn som faktiskt är här (inte i Mariestad vad jag vet) ska få lite skolgång, gör att de kanske så småningom kan ta sig ur fattigdomen, och det kan dessutom användas som ett påtryckningsmedel för att få verklig fri skolgång i Rumänien. Därför skulle det vara bra att erbjuda skola och skicka räkningen till Rumänien, även om man inte förväntar sig få några pengar. Vad jag förstår är skolgång visserligen gratis i Rumänien, men skolmaterial måste man betala själv, vilket är för mycket för de fattigaste.

December 2014 lämnade de sista EU-migranter Leksbergs församlingshem. Ingen människa led skada av deras vistelse där, de flesta vi fick reaktioner från var dessutom positiva till att vi gjorde i alla fall något. Jag kan verkligen inte begripa att man fortfarande kan vara upprörd över detta. Och att det skedde utan att fråga medlemmarna är helt fel. Kyrkorådet var informerad och var med på noterna, och ledamöterna är församlingens representanter. Svenska kyrkans församlingsbegrepp innefattar också geografiska gränser: vi ska bedriva vår verksamhet (gudstjänst, diakoni, undervisning och mission) för alla som vistas inom församlingens gränser. Inte bara för skrivna medlemmar inom församlingen. Det står i kyrkoordningen och har varit så sedan mycket länge.

Sedan är det en helt annan fråga tycker jag att förhålla sig till de människor som trots allt är här. Det är dem vi som enskilda möter. Och då får var och en handla efter sitt eget samvete. Vill du ge en tia eller inte är naturligtvis upp till dig. Det har inte mycket med EU att göra. Eller med regeringen. För de som tigger är det konstigt nog ett rationellt beslut att komma hit och sitta i kylan utanför våra affärer. Åker de hem, är de under rådande omständigheter sämre ut. Så kommer det att bli, tills påtryckningar och ekonomisk utveckling har gjort sitt. Man är absolut inte en ond människa för att man önskar att tiggare inte tog sig hit, jag håller med. Men man är inte heller en ond människa för att man ge en tia till någon som faktiskt är här. Och att se till att de barn som faktiskt är här (inte i Mariestad vad jag vet) ska få lite skolgång, gör att de kanske så småningom kan ta sig ur fattigdomen, och det kan dessutom användas som ett påtryckningsmedel för att få verklig fri skolgång i Rumänien. Därför skulle det vara bra att erbjuda skola och skicka räkningen till Rumänien, även om man inte förväntar sig få några pengar. Vad jag förstår är skolgång visserligen gratis i Rumänien, men skolmaterial måste man betala själv, vilket är för mycket för de fattigaste.

December 2014 lämnade de sista EU-migranter Leksbergs församlingshem. Ingen människa led skada av deras vistelse där, de flesta vi fick reaktioner från var dessutom positiva till att vi gjorde i alla fall något. Jag kan verkligen inte begripa att man fortfarande kan vara upprörd över detta. Och att det skedde utan att fråga medlemmarna är helt fel. Kyrkorådet var informerad och var med på noterna, och ledamöterna är församlingens representanter. Svenska kyrkans församlingsbegrepp innefattar också geografiska gränser: vi ska bedriva vår verksamhet (gudstjänst, diakoni, undervisning och mission) för alla som vistas inom församlingens gränser. Inte bara för skrivna medlemmar inom församlingen. Det står i kyrkoordningen och har varit så sedan mycket länge.

  • Kh. Willem-Jan Fens Mariestads församling