11 jun 2016 06:00

11 jun 2016 06:00

Aktuell ställning

Vikt/kg Fångstplats Namn

1. Gädda 12,300 Vänern Richard Brage, Skövde

1. Gädda 3,100 (ny) Örlen Roger Jagetoft, Fagersanna

2. Abborre 0,770 G. Kanal Rebecca Luth, Karlsborg

2. Abborre 0,630 Örlen Robert Johansson, Tibro

3. Gös 6,230 (ny) Örlen Joel Edvardsson, Tibro

3. Gös 4,440 Örlen Leif Eriksson, Tibro

4. Lax - -

5. Insjööring - - -

6. Röding - - -

7. Färna - - -

8. Braxen - - -

9. Sarv - - -

10. Mört - - -

11. Sutare - - -

12. Regnbåge 2,800 Spåndalsjön Tindra Johansson, Hanken

Öppen klass:

13. Id 2,337 Flian Johan Tibblin, Skövde

 

 

Vikt/kg Fångstplats Namn

1. Gädda 12,300 Vänern Richard Brage, Skövde

1. Gädda 3,100 (ny) Örlen Roger Jagetoft, Fagersanna

2. Abborre 0,770 G. Kanal Rebecca Luth, Karlsborg

2. Abborre 0,630 Örlen Robert Johansson, Tibro

3. Gös 6,230 (ny) Örlen Joel Edvardsson, Tibro

3. Gös 4,440 Örlen Leif Eriksson, Tibro

4. Lax - -

5. Insjööring - - -

6. Röding - - -

7. Färna - - -

8. Braxen - - -

9. Sarv - - -

10. Mört - - -

11. Sutare - - -

12. Regnbåge 2,800 Spåndalsjön Tindra Johansson, Hanken

Öppen klass:

13. Id 2,337 Flian Johan Tibblin, Skövde