17 maj 2018 17:18

21 maj 2018 08:54

Patientskulderna växer

VÄSTRA GÖTALAND: 183 606 853 kronor i obetalda avgifter

Patienter i Västra Götaland är skyldiga 183 606 853 kronor i obetalda avgifter.

– Men de flesta betalar sin avgift, säger Erika Karlsson, teamchef vid regionens ekonomiservice.

Nästan 184 miljoner kronor, exklusive räntor och kostnader, är mycket pengar och skulderna har byggts upp de senaste tio åren.

I augusti 2012 var siffran 92 miljoner, plus räntor och inkassokostnader, och på knappt sex år har alltså beloppet fördubblats.

Påminnelse

Den som får vård kan betala kontant, med kort eller via faktura. De som väljer det sistnämnda får en räkning på den senaste månadens besök. Om inte den betalas i rätt tid skickar regionens ekonomiservice en påminnelse, inklusive en extra avgift på 50 kronor.

– Vi skickar cirka 90 000 fakturor i månaden. De flesta betalar sina räkningar i tid och de som missar brukar betala när de får påminnelsen, säger Erika Karlsson.

39 miljoner

Ändå är det flera som inte betalar. Under 2017 skickades 1 116 873 patientfakturor. Av dem skickades 79 614 till inkasso sedan betalningen inte kommit in. Totalt handlade det om cirka 39 miljoner kronor som inte betalades i tid.

Erika Karlsson säger att skulder inte avskrivs.

– Undantagen är vid skuldsanering eller när det handlar om dödsbon utan tillgångar.

Några personer, bland annat de som har dragit på sig obetalda fakturor och avgifter under flera år, har riktigt stora skulder. I den kategorin finns även de turister som dragit på sig höga avgifter för sin vård än de som är skrivna i Västra Götaland.

Tre kvinnor, födda 1977, 1985 respektive 1954, toppar den föga glamorösa listan. Deras skulder är 284 473, 229 719 respektive 147 300 kronor.

Regionen hoppas att införandet av e-frikort, där patienten själv kan hålla reda på hur mycket han eller hon betalat i patientavgifter och hur mycket som återstår innan gränsen för högkostnadsskyddet (1 100 kronor) nås, ska minska den så kallade onödiga skuldsättningen.

– Vi har även en utmaning med de uteblivna besöken, säger Erika Karlsson.

Nästan 184 miljoner kronor, exklusive räntor och kostnader, är mycket pengar och skulderna har byggts upp de senaste tio åren.

I augusti 2012 var siffran 92 miljoner, plus räntor och inkassokostnader, och på knappt sex år har alltså beloppet fördubblats.

Påminnelse

Den som får vård kan betala kontant, med kort eller via faktura. De som väljer det sistnämnda får en räkning på den senaste månadens besök. Om inte den betalas i rätt tid skickar regionens ekonomiservice en påminnelse, inklusive en extra avgift på 50 kronor.

– Vi skickar cirka 90 000 fakturor i månaden. De flesta betalar sina räkningar i tid och de som missar brukar betala när de får påminnelsen, säger Erika Karlsson.

39 miljoner

Ändå är det flera som inte betalar. Under 2017 skickades 1 116 873 patientfakturor. Av dem skickades 79 614 till inkasso sedan betalningen inte kommit in. Totalt handlade det om cirka 39 miljoner kronor som inte betalades i tid.

Erika Karlsson säger att skulder inte avskrivs.

– Undantagen är vid skuldsanering eller när det handlar om dödsbon utan tillgångar.

Några personer, bland annat de som har dragit på sig obetalda fakturor och avgifter under flera år, har riktigt stora skulder. I den kategorin finns även de turister som dragit på sig höga avgifter för sin vård än de som är skrivna i Västra Götaland.

Tre kvinnor, födda 1977, 1985 respektive 1954, toppar den föga glamorösa listan. Deras skulder är 284 473, 229 719 respektive 147 300 kronor.

Regionen hoppas att införandet av e-frikort, där patienten själv kan hålla reda på hur mycket han eller hon betalat i patientavgifter och hur mycket som återstår innan gränsen för högkostnadsskyddet (1 100 kronor) nås, ska minska den så kallade onödiga skuldsättningen.

– Vi har även en utmaning med de uteblivna besöken, säger Erika Karlsson.